Filozofická Fakulta

Seminář interpretace

Signatura: Její podoby, funkce a význam od antiky po dnešek

Vyučující

Prof. PhDr. Lubomír Konečný

Charakteristika

Fenomén signatury jakožto „označení uměleckého díla jeho autorem“ je dnes považován za samozřejmou a neproblematickou součást agendy dějin umění. Existence (či případná neexistence) signatury nadto hraje významnou roli v komerčním ocenění uměleckého díla jako zboží. Tento seminář si klade za cíl blíže se seznámit jak s historií tohoto jevu, tak s metodickými nástroji a strategiemi toho, jak mohou být signatury klasifikovány a interpretovány. Zdánlivě „okrajová“ problematika signatury nabízí celou škálu potenciálních témat, sahajících od „monografického sběru“ materiálu až k jeho ikonografické/ikonologické interpretaci a teoretické analýze. Tak se lze tázat , zda vůbec
a případně jak signovali umělci svá díla v antice a ve středověku; kdy
a proč se starší „epigrafická“ signatura proměnila v signaturu „rukopisnou“; jak souvisejí proměny signatury nejen s vývojem uměleckých stylů a slohů, ale také s proměnami individuálních stylů jednotlivých umělců.

Doporučená četba / výběrová bibliografie

 • Burg, T., Die Signatur: Formen und Funktionen vom Mittelalter bis zum 17. Jahrhundert, Berlin 2007
 • Derrida, J., Signatura událost kontext, Texty k dekonstrukci: Práce z let 1967–72, Bratslava 1993, s. 276–206
 • Dietl, A., Die Sprache der Signatur: Die mittelalterlichen Künstlerinschriften Italiens, Berlin 2009, 4 sv.
 • Fehl, P. P., Death and Sculptor’s Fame: Artists’ Signatures on Renaissance Tombs in Rome, Biuletyn Historii Sztuki, 59, 1997, s. 196–217
 • Frankel, B., La Signature: Genèse d’un signe, Paris 1972
 • Goffen, R., Signatures: Inscribing Identity in Italian Renaissance Art, Viator, 32, 2001
 • Gottlieb, C., Addendum à l’art de la signature: La signature au XXe siècle, RA, 34, 1976, s. 41–48
 • Koziel, A., Mezi reklamou a komemorací: Signatury slezských malířů v období baroka, Opuscula Historiae Artium, 59, 2010, s. 42–52
 • Künstler-Signaturen von der Antike bis zur Gegenwart, eds. N. Hegener – F. Horsthemke, Petersberg 2013
 • Lebensztejn, J.-C., Esquisse d’une typologie, RA, s. 8–56
 • Revue de l’Art, 26, 1974: L’art de la signature [Monotématické číslo časopisu obsahující celou řadu zásadních textů, např. Lebensztejn. Zkrácené překlady bez poznámek a vyobrazení, in: Analekta, VI: 5, 1979]
 • Signatur und Phantastik in den Schönen Künsten und in der Kulturwissenschaften der frühen Neuzeit, eds. M. Zenck –T. Becker – R. Woebs, München 2008

Účastníci semináře dostanou důkladnější bibliografii.

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017