Filozofická Fakulta

Seminář umění 19. století

Krajinářství 19. století: teorie i praxe, osobnosti i souvislosti

Vyučující

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Charakteristika

Seminář je paralelní k přednášce RP na podobné téma (viz) a zve studentky/studenty se zájmem o širší spektrum problematiky krajinomalby. Zahrne témata od konceptuálních/metodologických po monografie jednotlivých umělců a znalecké přístupy.

Teorie, historie a obory krajinomalby. Krajina a její proměny, jejich dokumentace a ztvárnění. Sociologie krajinomalby (např. venkovské kolonie malířů, krajinomalba na výstavách, zákazníci a další publikum / ženy-krajinářky).

Příklady témat: městská krajina a městská veduta / panoráma a dioráma / hrob v krajině a hřbitov / profesionálové a diletanti (vzorníky a školení) / monografie krajinářů / ikonografie konkrétní krajinomalby

 Součástí semináře budou 2 exkurze každý semestr, jedna jednodenní a jedna s návštěvou výstavy v Praze.

Student/ka v bakalářském i magisterském stupni vystoupí v obou semestrech s prezentací zadaného tématu a na závěr semináře odevzdá písemnou práci. U bakalářů půjde při ústních prezentacích o prokázání orientace a u magistrů o hlubší znalosti v probírané látce. V závěrečné písemné práci půjde na obou stupních mj. o argumentované vyjádření vlastního stanoviska ke zvolenému tématu.

Doporučená literatura (klasické i recentní tituly)

Tento seznam obsahuje jen příklady titulů, se zřetelem na různá témata a metody. Bude pro účastníky semináře doplněn (a rozšířen o lokace uvedených titulů dostupných v pražských knihovnách). Obecně doporučená literatura je uvedena v anotaci letošní přednášky RP zaměřené na paralelní témata.

 • Goldfarb, Hilliard Todd (ed.): Expanding Horizons: Painting and Photography of American and Canadian Landscape 1860-1918, kat. výst. Montreal Museum of Fine Arts, Paris 2009
 • Gunnarsson, Torsten, et al: Scandinavian Landscape Painting in the Nineteenth Century, Tokyo 2002
 • Hájek, Václav: Zyklus Die vier Tageszeiten von Karel Postl und die Landschaft um 1800, Bulletin Národní galerie v Praze 7-8, 1997-1998, 67-81
 • Mackovčin, Peter - Hrnčiarová, Tatiana - Zvara, Ivan et al.: Atlas krajiny České republiky: Landscape atlas of the Czech Republic, Praha 2009
 • Mitchell, Timothy: Art and Science in German Landscape Painting 1770-1840, Oxford 1993
 • Morton, Mary – Eyerman, Charlotte: Courbet and the Modern Landscape, Los Angeles 2006
 • Naef, Weston J. – Stuffmann, Margret: Pioniere der Landschafts-photographie. Gustave Le Gray und Carleton E. Watkins, Mainz 1993
 • Pochat, Götz: Figur und Landschaft. Eine historische Interpretation der Landschaftsmalerei von der Antike bis zur Renaissance, Berlin (+ New York) 1973
 • Prahl, Roman: Durch den Landschaftsgarten wandeln, Estetika 17, 2006, č. 4, s. 244–263
 • Prahl, Roman: Cestování v optice kroužku umělců kavárny Lorenzovy, in: Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu / Ivana Ebelová, Jiří Pešek, Tomáš Sekyrka, Vít Vlnas (eds.), Praha 2013, 174–185
 • Schama, Simon: Krajina a paměť, Praha 2007
 • Verdi, Richard: Cézanne and Poussin: The Classical Vision of Landscape, kat. výst. National Galleries of Scotland, Edinburgh 1990
 • Vlčková, Lucie: Krajinomalba v Praze 1840-1890. Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách Krasoumné jednoty, Praha 2010
 • Wolter, Bettina-Martine: Die Vier Jahreszeiten. Polnische Landschaftsmalerei von der Aufklärung bis heute, Dresden 2000

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017