Filozofická Fakulta

Seminář umění 19. století

 

Umělecké Čechy, "širší vlast" a cizina v 19. století

Vyučující

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.


Dvousemestrální seminář

Seminář je zaměřen na vzájemné vztahy i komparaci výtvarných umělců, architektů i návrhářů, případně dobových teoretiků či kritiků umění a na jejich tvorbu z regionů Čech, monarchie i zahraničí.

Náležitosti nutné k získání zápočtu, resp. závěrečné klasifikace: Účastníci semináře v prvním semestru prezentují některý z domluvených titulů literatury k tématu a ve druhém semestru svou ročníkovou práci o standardním formátu.

Požadavky na získání atestace se přizpůsobí bakalářskému, resp. magisterskému stupni (aktivita v semináři, orientace v přednesené látce, resp. znalosti a analýza domluvené literatury).

 

Výběr z literatury (dostupný na ÚDU FFUK, případně v hlavních oborových knihovnách v Praze)

Eva Bendová a Pavla Machalíková eds., Kariéra s paletou. Umění, umělec a umělectví v 19. století, kat. výst. Západočeské galerie v Plzni. Plzeň 2019

Šárka Brůhová, Realismus v české malbě 19. století. Karel Purkyně, Soběslav Pinkas, Viktor Barvitius, Jaroslav Čermák, Antonín Chittussi, Vilém Riedel, Antonín Waldhauser, kat. výst. Národní galerie – Městské muzeum a galerie v Hlinsku. Hlinsko 1999

Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka, Vít Vlnas eds., Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu. Praha 2013

Zdeněk Hojda a Roman Prahl, „Kunstverein“ nebo / oder „Künstlerverein“? Hnutí umělců v Praze let 1830–1856 / Die Künstler–Bewegung in Prag 1830–1856, Praha 2004

Ivana Jonáková, Přehled pobytů českých výtvarných umělců 19. Století v Itálii, in: Roman Prahl a Iva Jonáková, Ach! Italia, cara mia! Umělci z Čech 19. století a Itálie, kat. výst., Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2011, s. 39-47

Jiří Kroupa, Alchymie štěstí: Pozdní osvícenství a moravská společnost 1770-1810, Brno 2006 (1. vyd. Brno 1987)

Jiří Kroupa, Antropologický obrat a umění v českých zemích kolem roku 1800, in: Zdeněk Hojda a Roman Prahl  eds., Mezi časy… Kultura a umění v českých zemích kolem roku 1800. Sborník příspěvků z 19. ročníku sympozií k problematice 19. století, Plzeň 4. - 6. března 1999, Praha 2000

Josef Kroutvor a kol., Cesta na jih. Inspirace českého umění 19. a 20. století, kat. výst. Obecního domu Praha, Praha 1999

Helena Lorenzová, Hra na krásný život. Estetika v českých zemích 1760-1860, Praha 2005

Marie Mžyková (ed.), Křídla slávy. Vojtěch Hynais, čeští Pařížané a Francie, Praha 2000

Markéta Nováková, Kolumbus Kristiána Rubena. Příspěvek k dějinám historické malby poloviny 19. století, in: Tomáš Vlček ed., Historické vědomí v českém umění 19. století. Uměnovědné studie III, s. 169-175

Taťána Petrasová a Helena Lorenzová eds., Dějiny českého výtvarného umění 1780-1890, I. a II. díl. Praha 2001 (příslušné části)

Taťána Petrasová ed., Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká kulturní identita v umění 19. století, kat. výst. Západočeské galerie v Plzni, Plzeň 2015

Taťána Petrasová a Rostislav Švácha eds., Dějiny umění v českých zemích 800–2000, Praha 2018 (příslušné části)

Taťána Petrasová a Roman Prahl eds., Mnichov – Praha. Výtvarné umění mezi tradicí a modernou, Praha 2012

Roman Prahl, Pražská Galerie žijících malířů, Josef Bergler a jeho „Heřman po bitvě v Teutoburském lese“, Bulletin of the National Gallery in Prague 5–6, 1995–1996, s. 53–69

Roman Prahl ed., Josef Bergler a grafika v Praze 18001830 (Muzeum umění Olomouc), Praha 2007

Roman Prahl, „Prehistorie“ českého modernismu v Mnichově, Umění 54, 2006, s. 57-68

Anna Pravdová ed., Bonjour Monsieur Gauguin. Čeští umělci v Bretani 1850-1950, kat. výst. Národní galerie v Praze, Praha 2017

Caroline Sternberg, Kunstakademie und kulturelle Modernisierung. Die Geschichte der Prager Kunstakademie im Zeitraum 1840-1874, Regensburg 2017

Markéta Theinhardt, Miroslav Tyrs i Jan Matejko – idea slowianskiego malarstwa historyczneho, in: Wokol Matejki, Krakov 1994, s. 121-132

Markéta Theinhardt, Charles Sedelmeyer – příklad výstavní strategie v 19. století, in: Kateřina Bláhová ed., Komunikace a izolace v české kulture 19. století, Praha 2002, s. 390-403

Lucie Vlčková, Krajinomalba v Praze 1840-1890. Prezentace krajinomalby a její reflexe na výstavách Krasoumné jednoty, Praha 2009

Vít Vlnas a Tomáš Sekyrka, Peter Cornelius v Praze, Umění 42, 1994, s. 427–444

Radim Vondráček ed., Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814-1848, Praha 2008

Tomáš Winter – Pavla Machalíková eds., Jdi na venkov! Výtvarné umění a lidová kultura v českých zemích 1800-1960. Praha 2019  

 

Pro kontext i pro speciální témata viz sborníky mezioborového výročního sympozia konaného v Plzni (zvl. s větším množstvím uměleckohistorických příspěvků):

Kateřina Bláhová a Václav Petrbok eds., Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2008 (zvl. Kolařík, Krejčí, Petrasová, Prahl, Štembera, Vybíral)

Petr Čornej a Roman Prahl eds., Čechy a Evropa v kultuře 19. století. Sborník sympozia pořádaného Národní galerií a Ústavem pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha 1993 (zvl. Bydžovská, Konečný-Prahl, Noll, Vybíral)

Zdeněk Hojda a Roman Prahl eds., Český lev a rakouský orel v 19. století / Böhmischer Löwe und österreichischer Adler im 19. Jahrhundert. Sborník příspěvků ze stejnojmenného sympozia pořádaného ve dnech 10.-12. března 1994, Praha 1996 (zvl. Heerde, Huig, Lukeš, Prahl, Sarmány, Theinhardtová)

Zdeněk Hojda, Marta Ottlová a Roman Prahl eds., Slavme slavně slávu Slavóv slavných. Slovanství a česká kultura 19. století. Praha 2006, s. 194–206 (zvl. Bydžovská, Petrasová, Prahl)

Helena Lorenzová a Taťána Petrasová eds., Biedermeier v českých zemích. Sborník příspěvků z 23. ročníku sympozia k problematice 19. století. Plzeň 6. – 8. března 2003, Praha 2004 (zvl. Bartilla, Petrasová, Vybíral)

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020