Filozofická Fakulta

Seminář umění 20. století II

„High and Low“ dnes

Vyučující

prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Charakteristika

V roce 1991 byla organizována v Muzeu moderního umění v New Yorku výstava nazvaná High and Low. Poprvé synteticky zhodnotila vztah tzv. „vysokého“ a „nízkého“ umění a jejich žánrů v moderním umění. Seminář je zaměřen na zkoumání hranic i na prolínání těchto nejasně definovaných oblastí moderního umění a různých  projevů populárního umění a kultury, umění na „okraji“, amatérských projevů apod.
i z hlediska posunu vnímání těchto pojmů dnes. Vysokým uměním v modernismu můžeme charakterizovat tu vrstvu, která chtě nechtě vytváří primární zdroj, s níž dějiny moderního umění  musí počítat
a který nemohou opominout, od Seurata před Picassa, Ballu až Magrittovi, pop-art, nový realismus apod. Otázka „nízkého“ je více diskutabilní. “Nízké“ lze chápat z hlediska různých forem reprezentace,  které se nestaly součástí kánonu, byly z něj vylučovány, a byly považovány za inferiorní akceptovanými standardy umění: etnické umění, dětská kresba, projevy duševně chorých, industriální architektura, umění „outsiderů“, ale také graffiti, karikatura, komiks, reklama, estetika konzumu apod. „Nízké“ můžeme chápat v architektuře v kontrastu k „vysokému“ z hlediska účelu: lze hovořit
o „velké“ architektuře reprezentační (sakrální, palácové, elitní: divadla, radnice, banky apod. ), ale i o architektuře přehlížené, z hlediska reprezentace již ne tak atraktivní, jako jsou  sociální bydlení, sociální ústavy, ale zejména industriální architektura. Jistě se vůbec nemusíme ztotožnit s kvalitativním odlišením obou vrstev, v dějinách architektury však stále takové nepsané rozlišení existuje. Cílem semináře bude prozkoumávat tyto oblasti, sledovat jejich prolínání i odlišnosti. Součástí semináře bude workshop na dané téma, který představí vybrané příspěvky studentů. Na každý seminář si připraví student/ka hlavní referát o daném tématu, v němž se pokusí sledovat otázku „vysokého“ „a „nízkého“ ve vizuálním umění na základě předem určených témat (maximálně do 30 min.) s vizuální prezentací, bude-li seminář v učebně, případně s výběrem místa, kde se vyskytují díla (příklady)  pro referát nezbytná.  V řadě případů seminář tak bude buď na výstavě, nebo před konkrétní architekturou. Ukázky témat: Modernismus a „pokleslé“ umění;  Kdo je umělec „na okraji“? Existuje „okrajové“ umění? Tulácká architektura. Graffiti ve společnosti a ve světě umění. Umělec a reklama. Chatařství, kutilství a brikoláž  apod.

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017