Filozofická Fakulta

Seminář umění po roce 1945

Historik umění jako kurátor

 

Vyučující

doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

 

Historik umění jako kurátor. Komplexní příprava výstavního projektu.


Jako každoročně i tentokrát budou součástí semináře i společné diskuze o vybraných výstavách, resp. aktuálních kulturních fenoménech. Kromě dílčích příspěvků do diskuzí bude hlavním výstupem účasti na semináři vystoupení v semináři a následné odevzdání písemné práce (bc. studenti cca 10 stran, mgr. studenti cca 20 stran).

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019