Filozofická Fakulta

Seminář umění po roce 1945

Vyučující

doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Seminář bude rozdělen na problematiku přístupu oboru dějin umění k interpretaci historických fenoménů moderní doby.  Toto téma se - mimo jiné - aktualizuje v souvislosti s blížícím se jubileem republiky, s jubileem roku 1968, s výstavami, které se pro tyto příležitosti připravují.  Budou ale analyzovány i výstavy, které se v minulých letech u nás i v zahraničí věnovaly vztahu umění a doby.

Jako každoročně i tentokrát budou součástí semináře i společné diskuze o vybraných výstavách, resp.aktuálních kulturních fenoménech. Kromě dílčích příspěvků do diskuzí bude hlavním výstupem účasti na semináři vystoupení v semináři a následné odevzdání písemné práce (bc.studenti cca 10 stran, mgr.studenti cca 20 stran).

Aktuality

Milé kolegyně, milí kolegové,

od této chvíle bude zapisování zápočtů za Bakalářský...

27. červen 2019