Filozofická Fakulta

Seminář umění 20. století III

Vyučující

doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Charakteristika

Seminář umění 20. století je koncipován jako dvousemestrální. Po zadání témat pro písemné práce jsou podzimní termíny věnovány aktivním návštěvám zásadních výstav spojeným s diskusí. Součástí podzimního programu jsou i setkání s českými i zahraničními historiky umění, v nichž se studenti mají možnost setkat s různými typy uměnovědného přístupu. V programu jsou také návštěvy ateliérů a vlastní prezentace výrazných současných českých umělců. V druhém semestru studenti přednášejí své práce. Seminární práce z oboru českého umění jsou  zaměřeny tak, aby doplnily téma výběrové přednášky věnované českému umění 1940-1989, součástí průzkumu prováděného studenty je sestavování bibliografie, fotografických příloh a zaznamenávání informací od pamětníků. Studenti získávají zároveň zkušenost s četbou a interpretací cizojazyčných, resp.českých textů, zaměřených na moderní a současné umění. Jsou vedeni k aktivní účasti v semináři, zpracovávané texty jsou předem umístěny na internetu, tak aby se s nimi mohli všichni předem alespoň v hrubých obrysech seznámit.

Literatura

Pro okruh témat z dějin poválečného českého umění je podmínkou práce v semináři kromě znalosti základní literatury, která je uvedena kupř. v anotaci přehledových přednášek pro bakaláře, monografických publikací a nových odborných knižních titulů  také dobrá orientace v dobových i současných odborných  periodikách (Výtvarné umění, Výtvarná práce, Umění, Literární noviny, Tvář, Světová literatura, Ateliér, Hollar, Umění a řemesla ad.), studium dobových i syntetických katalogů, autorských textů a dalších materiálů.

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017