Filozofická Fakulta

Umění novověku

Vyučující

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Charakteristika

Souborné magisterské zkoušky zkoušejí jednotliví pedagogové, příslušní k dané oblasti. Student si předem po povinné dohodě s vybraným pedagogem zvolí téma, které následně přednese v podobě krátké, 5-10 minutové prezentace (bez obrázků a poznámek), která zdůrazní reflexi dosavadního bádaní (včetně metodologických přístupů), uměleckohistorické souvislosti díla a vlastní názor na celou problematiku. Následují dvě otázky (evropské a české umění dané doby), ve které zkoušející prověří jeho přehled v dané oblasti.

Literatura

Povinná

 • Dvorský J., Fučíková E. a kol., Dějiny českého umění II/1, II/2, Praha 1989
 • Poche E. a kol., Praha na úsvitu nových dějin Praha 1988
 • Šamánková E., Architektura české renesance, Praha 1961
 • Fučíková E., Bukovinská B., Muchka I.,Die Kunst am Hofe Rudolf II., Hanau 1990
 • Kol. aut., Rudolf II. a Praha, Praha – Londýn – Milán 1997
 • Preiss P., Italští umělci v Praze. Praha 1986
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972
 • Kaufmann G., Die Kunst des 16. Jahrhunederts, Berlin 1970
 • Rüdiger W., Die Welt der Renaissance, München, Wien, Basel, 1970
 • Martindale A., Člověk a renesance, Praha 1971
 • Heydenreich L.H., Lotz W., Architectur in Italy 1400-1600, London 1974
 • Toman R. (ed.), Umění italské renesance, Praha 1996
 • Štech V.V., Italská renesanční plastika, Praha 1960
 • Franz H. G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O. J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958
 • Blažíček O. J., Umění baroka v Čechách, Praha 1971
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Huyghe R., a kol., Umění renesance a baroku, Praha 1970
 • Foerster H. R., Die Welt des Barock, München-Wien-Basel 1970
 • Hubala E., Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin 1970
 • Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971
 • Wittkower R., Art and Architexture in Italy 1600-1700, Londýn 1965
 • Kitson M., Barok a rokoko, Praha 1972
 • Norberg-Schulz, The Baroque Architecture I., II.,London–New York 1971,1974
 • Kol. aut., Baroko. Architektura – Plastika – Malířství, Praha 1999

Doporučená

 • Dvořák M.., Umění jako projev ducha, Praha 1936.
 • Dvořák M., Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946.
 • Fučíková E., Rudolfinská kresba, Praha 1988
 • Blunt A., Artistic thjeory in Italy 1405-1600, Oxford 1991
 • Freedberg, Painting in Italy 1500-1600, London 1971
 • Garin E., /ed./, Renesanční člověk a jeho svět, (zvláště kapitola VII. André Chastel, Umělec, s. 185-209), Praha 2003.
 • Luchinat C. A., Capretti E., Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek-Místek 2002.
 • Hart F., History of Italian Renaissance, London 1987
 • Kol. aut., Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Essen 1988
 • Blažíček O. J., Preiss P., Hejdová D., Kunst des Barock in Böhmen, Recklinghausen 1977
 • Blažíček O. J., Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958
 • Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998
 • Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998
 • Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986
 • Sypher W., Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Lorenz H. a kol. Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV., München-London-New York 1999
 • Müller W., Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann, Fulda 2002
 • Sumerson, J., The Architecture of the Eighteenth Century, London 2001
 • Hempel E., Baroque Art and Architecture in Central Europe, London 1965
 • Blunt A., Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven and London
 • Kalnein W. von, Architecture in France in the Eighteen Century, New Haven and London 1994

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021