Filozofická Fakulta

Umění novověku

Vyučující

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.
Ing. Petr Macek, Ph.D.
PhDr. Richard Biegel, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Zlatohlávek, Ph.D.

Charakteristika

Souborné magisterské zkoušky zkoušejí jednotliví pedagogové, příslušní k dané oblasti. Student si předem po povinné dohodě s vybraným pedagogem zvolí téma, které následně přednese v podobě krátké, 5-10 minutové prezentace (bez obrázků a poznámek), která zdůrazní reflexi dosavadního bádaní (včetně metodologických přístupů), uměleckohistorické souvislosti díla a vlastní názor na celou problematiku. Následují dvě otázky (evropské a české umění dané doby), ve které zkoušející prověří jeho přehled v dané oblasti.

Literatura

Povinná

 • Dvorský J., Fučíková E. a kol., Dějiny českého umění II/1, II/2, Praha 1989
 • Poche E. a kol., Praha na úsvitu nových dějin Praha 1988
 • Šamánková E., Architektura české renesance, Praha 1961
 • Fučíková E., Bukovinská B., Muchka I.,Die Kunst am Hofe Rudolf II., Hanau 1990
 • Kol. aut., Rudolf II. a Praha, Praha – Londýn – Milán 1997
 • Preiss P., Italští umělci v Praze. Praha 1986
 • Bialosticki J. a kol., Spätmittelalter und beginende Neuzeit, Berlin 1972
 • Kaufmann G., Die Kunst des 16. Jahrhunederts, Berlin 1970
 • Rüdiger W., Die Welt der Renaissance, München, Wien, Basel, 1970
 • Martindale A., Člověk a renesance, Praha 1971
 • Heydenreich L.H., Lotz W., Architectur in Italy 1400-1600, London 1974
 • Toman R. (ed.), Umění italské renesance, Praha 1996
 • Štech V.V., Italská renesanční plastika, Praha 1960
 • Franz H. G., Bauten und Baumeister der Barockzeit in Böhmen, Leipzig 1962
 • Blažíček O. J., Sochařství baroka v Čechách, Praha 1958
 • Blažíček O. J., Umění baroka v Čechách, Praha 1971
 • Neumann J., Český barok, Praha 1974
 • Kol. aut., Sláva barokní Čechie I., II., Praha 2001
 • Krsek I., Kudělka Z., Stehlík M., Válka J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku, Praha 1996
 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Huyghe R., a kol., Umění renesance a baroku, Praha 1970
 • Foerster H. R., Die Welt des Barock, München-Wien-Basel 1970
 • Hubala E., Die Kunst des 17. Jahrhunderts, Berlin 1970
 • Keller H., Die Kunst des 18. Jahrhunderts, Berlin 1971
 • Wittkower R., Art and Architexture in Italy 1600-1700, Londýn 1965
 • Kitson M., Barok a rokoko, Praha 1972
 • Norberg-Schulz, The Baroque Architecture I., II.,London–New York 1971,1974
 • Kol. aut., Baroko. Architektura – Plastika – Malířství, Praha 1999

Doporučená

 • Dvořák M.., Umění jako projev ducha, Praha 1936.
 • Dvořák M., Italské umění od renesance k baroku, Praha 1946.
 • Fučíková E., Rudolfinská kresba, Praha 1988
 • Blunt A., Artistic thjeory in Italy 1405-1600, Oxford 1991
 • Freedberg, Painting in Italy 1500-1600, London 1971
 • Garin E., /ed./, Renesanční člověk a jeho svět, (zvláště kapitola VII. André Chastel, Umělec, s. 185-209), Praha 2003.
 • Luchinat C. A., Capretti E., Velcí mistři italského výtvarného umění, Frýdek-Místek 2002.
 • Hart F., History of Italian Renaissance, London 1987
 • Kol. aut., Prag um 1600. Kunst und Kultur am Hofe Rudolfs II., Essen 1988
 • Blažíček O. J., Preiss P., Hejdová D., Kunst des Barock in Böhmen, Recklinghausen 1977
 • Blažíček O. J., Sochařství baroku v Čechách, Praha 1958
 • Horyna M., Kučera J., Dientzenhoferové, Praha 1998
 • Horyna M., Jan Blažej Santini-Aichel, Praha 1998
 • Preiss P., Italští umělci v Praze, Panorama, Praha 1986
 • Sypher W., Od renesance k baroku. Praha 1971
 • Lorenz H. a kol. Barock. Geschichte der bildenden Kunst in Österreich IV., München-London-New York 1999
 • Müller W., Von Guarino Guarini bis Balthasar Neumann, Fulda 2002
 • Sumerson, J., The Architecture of the Eighteenth Century, London 2001
 • Hempel E., Baroque Art and Architecture in Central Europe, London 1965
 • Blunt A., Art and Architecture in France 1500-1700, New Haven and London
 • Kalnein W. von, Architecture in France in the Eighteen Century, New Haven and London 1994

Aktuality

Milé kolegyně, milí kolegové,

od této chvíle bude zapisování zápočtů za Bakalářský...

27. červen 2019