Filozofická Fakulta

Umění 19. a 20. století

Vyučující

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Charakteristika

Souborné magisterské zkoušky zkoušejí jednotliví pedagogové, příslušní k dané oblasti. Student si předem po povinné dohodě s vybraným pedagogem zvolí téma, které následně přednese v podobě krátké, 5-10 minutové prezentace (bez obrázků a poznámek), která zdůrazní reflexi dosavadního bádaní (včetně metodologických přístupů), uměleckohistorické souvislosti díla a vlastní názor na celou problematiku. Následují dvě otázky (evropské a české umění dané doby), ve které zkoušející prověří jeho přehled v dané oblasti.

Literatura

Povinná

 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • Prahl R., Praha kolem 1800, Praha 2002
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. Propyläen Kunstgeschichte 1995
 • Volavka V., České malířství a sochařství 19.století, Praha 1968
 • kol. aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1988
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • Wittlich P., Česká secese, Praha 1982, 1985
 • Švácha R., Od moderny k funkcionalismu, Praha 1994
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992
 • Foster H.,Kraussová R., Bois Y.-A., Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007
 • Walther I.F. ed., Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998

Doporučená

 • Blažíčková-Horová N.(ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, , Praha 1998,
 • Vybíral J., Česká architektura na prahu moderní doby, Praha 2002
 • Janson H. W., Ninetheenth-Century Sculpture, London 1985,
 • Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
 • Rosenblum R, Janson H. W., 19th-Century Art, New York 1984
 • Zatloukal P., Příběhy z dlouhého století, Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002
 • Prahl R. (ed.), Prag 1780-1830 – Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Eminent, Praha 2000
 • Lucie-Smith E., Art Today, současné světové umění, 1996
 • Chipp H. B., Theories of modern Art, London 1968
 • Gossel P., Lenthauser G., Architecture in the Twentienth Century, Köln a.R. 1991
 • Hammacher A., , The evolution of modern sculpture, London 1969
 • Švácha R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
 • Frampton K., Moderní architektura – Kritické dějiny, Praha 2004
 • Wittlich P., Sochařství české secese, Praha 2000
 • Švestka J., Vlček T. (eds.), Český kubismus, Praha 2006
 • Srp K.,Toyen, Praha 2000
 • Urban O. M., V barvách chorobných, Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Praha 2006
 • Rakušanová M. (ed.), Křičte ústa! – předpoklady expresionismu, Praha 2007

Aktuality

se koná ve čtvrtek 5. 10. 2017 od 10h20 v místnosti 415c. Účast pro všechny studenty je povinná...

25. září 2017

se koná v pondělí 2.10.2017 od 10h v místnosti 415c (Celetná 20). Účast pro všechny studenty...

25. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017