Filozofická Fakulta

Umění 19. a 20. století

Vyučující

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.

Charakteristika

Souborné magisterské zkoušky zkoušejí jednotliví pedagogové, příslušní k dané oblasti. Student si předem po povinné dohodě s vybraným pedagogem zvolí téma, které následně přednese v podobě krátké, 5-10 minutové prezentace (bez obrázků a poznámek), která zdůrazní reflexi dosavadního bádaní (včetně metodologických přístupů), uměleckohistorické souvislosti díla a vlastní názor na celou problematiku. Následují dvě otázky (evropské a české umění dané doby), ve které zkoušející prověří jeho přehled v dané oblasti.

Literatura

Povinná

 • Poche E. a kol., Praha národního probuzení, Praha 1980
 • Kol. aut., Dějiny českého výtvarného umění III/1,III/2, Praha 2001
 • Prahl R., Praha kolem 1800, Praha 2002
 • Seibt F. a kol., Böhmen im 19. Jahrhundert. Vom Klassizismus zur Moderne. Propyläen Kunstgeschichte 1995
 • Volavka V., České malířství a sochařství 19.století, Praha 1968
 • kol. aut. Dějiny českého výtvarného umění 1890-1938, IV/1, IV/2, Praha 1988
 • Ševčík J., Morganová P. Dušková D., České umění 1938-1989, programy, kritické texty, dokumenty, Praha 2001
 • Švácha R. Od moderny k funkcionalismu, Praha 1985
 • Wittlich P., Česká secese, Praha 1982, 1985
 • Švácha R., Od moderny k funkcionalismu, Praha 1994
 • Lamač M., Osma a Skupina výtvarných umělců,I.,II., Praha 1988, 1992
 • Foster H.,Kraussová R., Bois Y.-A., Buchloh B. H. D., Umění po roce 1900, Praha 2007
 • Walther I.F. ed., Art of the 20th Century, I., II., Köln a.R. 1998

Doporučená

 • Blažíčková-Horová N.(ed.), České malířství 19. století, katalog stálé expozice Sbírky umění 19. století, , Praha 1998,
 • Vybíral J., Česká architektura na prahu moderní doby, Praha 2002
 • Janson H. W., Ninetheenth-Century Sculpture, London 1985,
 • Mignot C., Architektur des 19. Jahrhunderts, Köln 1994
 • Rosenblum R, Janson H. W., 19th-Century Art, New York 1984
 • Zatloukal P., Příběhy z dlouhého století, Architektura let 1750-1918 na Moravě a ve Slezsku, Olomouc 2002
 • Prahl R. (ed.), Prag 1780-1830 – Kunst und Kultur zwischen den Epochen und Völkern, Eminent, Praha 2000
 • Lucie-Smith E., Art Today, současné světové umění, 1996
 • Chipp H. B., Theories of modern Art, London 1968
 • Gossel P., Lenthauser G., Architecture in the Twentienth Century, Köln a.R. 1991
 • Hammacher A., , The evolution of modern sculpture, London 1969
 • Švácha R., Česká architektura a její přísnost, Praha 2004
 • Frampton K., Moderní architektura – Kritické dějiny, Praha 2004
 • Wittlich P., Sochařství české secese, Praha 2000
 • Švestka J., Vlček T. (eds.), Český kubismus, Praha 2006
 • Srp K.,Toyen, Praha 2000
 • Urban O. M., V barvách chorobných, Idea dekadence a umění v českých zemích 1880-1914, Praha 2006
 • Rakušanová M. (ed.), Křičte ústa! – předpoklady expresionismu, Praha 2007

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018