Filozofická Fakulta

Dějiny a legislativa památkové péče

Vyučující

JUDr. Martin Zídek

Charakteristika

Přednášky podají stručný přehled dějin moderní památkové péče, jejíž vznik souvisí s osvícenským myšlením a s akcentováním historicity lidského života i kultury od sklonku 18. století. V přednáškách budou představeny nejvýznamnější teoretické práce památkové a položen důraz na přínos vídenské školy a vývoj památkové péče ve 20. století.

Druhý okruh problematiky představují stručné dějiny vývoje legislativy památkové péče v evropských zemích a u nás a rozbor vybraných současně platných právních norem.

Třetím okruhem problémů bude stručná informace o stávající praxi památkové péče a jejích výkonech na poli poznání, a společenský význam poradenské rozhodovací činnosti organizací a orgánů památkové péče.

Doporučená literatura

 • Alois Riegl, Moderní památková péče (české vydání), Praha 2003
 • Max Dvořák, Katechismus památkové péče (české vydání), Praha 1991
 • Václav Wagner, Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1946
 • Dobroslav Líbal, Die metode der historisch-urbanistischen und architektonischen Forschung bei der Rekonstruktion der historioschen Städte,in: Städtebau. Geschichte und Gegenwart, Deutsche Bauakademie 1/1956, s. 115 - 150
 • Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800-1950, in: Umění 5/1957, s. 105-116
 • Břetislav Štorm, Základy péče o stavební památky, Praha 1965
 • Viktor Kotrba, Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní, in: Staletá Praha 2/1966, s. 22-36
 • Vladimír Novotný, Úloha stavebních památek v tvorbě životního prostředí, in: Památková péče 29/1969, s. 114-118
 • Ivo Hlobil, Teorie městských památkových rezervací, Praha 1985
 • Werner Schiedermair, Jutta Scherg, Denkmalfibel. Hinweise zu Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bayern, München 1991
 • Hans Sedlmayr, Demolovaná krása, Praha 1992
 • Václav Richter, Památka a péče, Praha 1993
 • Tomáš Černoušek, Liturgický prostor, Olomouc 1995
 • Petr Macek, Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha 1997
 • kol.aut. Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002
 • Památkový zákon, Ministerstvo kultury ČR, Praha 2003
 • Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová, Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, Praha 2004
 • Birgit Susanne Moser (ed.), Kulturrecht im Überblick, Wien 2004
 • Manfred Wehdorn, das kulturelle Erbe, Vom Einzeldenkmal zur Kulturlandschaft, Wien 2005
 • Jessica Wehdern, Kirchenabuten profan benutzt, Wien 2006

Aktuality

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. leden 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. leden 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. leden 2021