Filozofická Fakulta

Dějiny a legislativa památkové péče

Vyučující

JUDr. Martin Zídek

Charakteristika

Přednášky podají stručný přehled dějin moderní památkové péče, jejíž vznik souvisí s osvícenským myšlením a s akcentováním historicity lidského života i kultury od sklonku 18. století. V přednáškách budou představeny nejvýznamnější teoretické práce památkové a položen důraz na přínos vídenské školy a vývoj památkové péče ve 20. století.

Druhý okruh problematiky představují stručné dějiny vývoje legislativy památkové péče v evropských zemích a u nás a rozbor vybraných současně platných právních norem.

Třetím okruhem problémů bude stručná informace o stávající praxi památkové péče a jejích výkonech na poli poznání, a společenský význam poradenské rozhodovací činnosti organizací a orgánů památkové péče.

Doporučená literatura

 • Alois Riegl, Moderní památková péče (české vydání), Praha 2003
 • Max Dvořák, Katechismus památkové péče (české vydání), Praha 1991
 • Václav Wagner, Umělecké dílo minulosti a jeho ochrana, Praha 1946
 • Dobroslav Líbal, Die metode der historisch-urbanistischen und architektonischen Forschung bei der Rekonstruktion der historioschen Städte,in: Städtebau. Geschichte und Gegenwart, Deutsche Bauakademie 1/1956, s. 115 - 150
 • Zdeněk Wirth, Vývoj zásad a praxe ochrany památek v období 1800-1950, in: Umění 5/1957, s. 105-116
 • Břetislav Štorm, Základy péče o stavební památky, Praha 1965
 • Viktor Kotrba, Historismus a počátky památkové péče v českých zemích v době barokní, in: Staletá Praha 2/1966, s. 22-36
 • Vladimír Novotný, Úloha stavebních památek v tvorbě životního prostředí, in: Památková péče 29/1969, s. 114-118
 • Ivo Hlobil, Teorie městských památkových rezervací, Praha 1985
 • Werner Schiedermair, Jutta Scherg, Denkmalfibel. Hinweise zu Denkmalschutz und Denkmalpflege in Bayern, München 1991
 • Hans Sedlmayr, Demolovaná krása, Praha 1992
 • Václav Richter, Památka a péče, Praha 1993
 • Tomáš Černoušek, Liturgický prostor, Olomouc 1995
 • Petr Macek, Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum, Praha 1997
 • kol.aut. Nová využití pro staré kostely, Ústí nad Labem 2002
 • Památkový zákon, Ministerstvo kultury ČR, Praha 2003
 • Václav Girsa, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová, Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, Praha 2004
 • Birgit Susanne Moser (ed.), Kulturrecht im Überblick, Wien 2004
 • Manfred Wehdorn, das kulturelle Erbe, Vom Einzeldenkmal zur Kulturlandschaft, Wien 2005
 • Jessica Wehdern, Kirchenabuten profan benutzt, Wien 2006

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018