Filozofická Fakulta

Sochařství gotických katedrál ve Francii (1140-1300)

Vyučující

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Charakteristika

 

Styl-program-funkce - kontext


Jednosemestrální přednáška zaměří svou pozornost na výzdobu francouzských katedrál od raně gotických staveb (St. Denis, Sens, Laon) přes stavby klasického období (Chartres, Remeš, Amiens) po poklasické období Ludvíka IX (St. Chapelle, dostavba St. Denis, Notre Dame). V chronologickém sledu budou probírány proměny stylu, otázky funkce exteriérového i interiérového sochařství, ikonografické programy i architektonický kontext jednotlivých staveb.

Doporučená literatura

 

 • Paul Williamson: Gothic Sculpture (1140-1300), Yale University Press, New Haven/London 1995
 • Suckale Robert: Studien zu Stilbildung und Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile-de-France zwischen 1230-1300, München 1971
 • Wilibald Sauerländer: Gothic Sculpture in France 1140-1270, London 1972
 • Panofsky Erwin: Gothic Archicture and Scholasticism, Latrobe, Penn.. 1951
 • Robert Suckale: Studien zu Stilbildung und Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile de France zwischen 1230-1300, München 1971.
 • Fabienne Joubert: La sculpture gothique en France, XIIe – XIIIe siecle, Paris 2008
 • Fridrich Möbius/Ernst Schubert (Hg.): Skulptur des Mittelalters. Funtion und Gestalt. Weimar 1987
 • Konrad Hoffmann: Stilwandel der Skulptur und Geschichte des Körpers, in: Kunstwerke und Bildwerke in Hochmittelalter, Giessen 1988, 141
 • Michael Camille: The Gothic Idol. Ideology and Image-making in Medieval Art, Cambridge University Press 1990
 • Uwe Albrecht/Jan von Bonsdorff, Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994
 • Ana Maria Quinones, Pflanzensymbole in der Bildhauerkunst des Mittelalters, Würzburg 1998
 • Claus Nierhr: Die Kunst des Mittelalters, Band II. 1200-1500

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020