Filozofická Fakulta

Sochařství gotických katedrál ve Francii (1140-1300)

Vyučující

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

Charakteristika

 

Styl-program-funkce - kontext


Jednosemestrální přednáška zaměří svou pozornost na výzdobu francouzských katedrál od raně gotických staveb (St. Denis, Sens, Laon) přes stavby klasického období (Chartres, Remeš, Amiens) po poklasické období Ludvíka IX (St. Chapelle, dostavba St. Denis, Notre Dame). V chronologickém sledu budou probírány proměny stylu, otázky funkce exteriérového i interiérového sochařství, ikonografické programy i architektonický kontext jednotlivých staveb.

Doporučená literatura

 

 • Paul Williamson: Gothic Sculpture (1140-1300), Yale University Press, New Haven/London 1995
 • Suckale Robert: Studien zu Stilbildung und Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile-de-France zwischen 1230-1300, München 1971
 • Wilibald Sauerländer: Gothic Sculpture in France 1140-1270, London 1972
 • Panofsky Erwin: Gothic Archicture and Scholasticism, Latrobe, Penn.. 1951
 • Robert Suckale: Studien zu Stilbildung und Stilwandel der Madonnenstatuen der Ile de France zwischen 1230-1300, München 1971.
 • Fabienne Joubert: La sculpture gothique en France, XIIe – XIIIe siecle, Paris 2008
 • Fridrich Möbius/Ernst Schubert (Hg.): Skulptur des Mittelalters. Funtion und Gestalt. Weimar 1987
 • Konrad Hoffmann: Stilwandel der Skulptur und Geschichte des Körpers, in: Kunstwerke und Bildwerke in Hochmittelalter, Giessen 1988, 141
 • Michael Camille: The Gothic Idol. Ideology and Image-making in Medieval Art, Cambridge University Press 1990
 • Uwe Albrecht/Jan von Bonsdorff, Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994
 • Ana Maria Quinones, Pflanzensymbole in der Bildhauerkunst des Mittelalters, Würzburg 1998
 • Claus Nierhr: Die Kunst des Mittelalters, Band II. 1200-1500

Aktuality

Upozorňujeme tímto všechny studenty, kteří se chystají na státnice v září, že je třeba včas...

06. červen 2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v případě, že jste přihlášeni k přijímacím zkouškám do...

04. červen 2018

Vážení studenti bakalářského studia,

opětovně dochází k situaci, že se v naprosto v...

28. květen 2018

Vážení a milí,

v letním zkouškovém období se začátek mých úterních konzultačních hodin...

21. květen 2018

Připomínáme všem studentům, kteří plánují ukončit studium státnicemi v září, že datum, do...

18. květen 2018

Pí doc. Rakušanová oznamuje, že ve zkouškovém období (21. 5. - 30. 6. 2018) bude poskytovat...

18. květen 2018

Pí doc. Marie Klimešová oznamuje, že bude až do odvolání poskytovat konzultační hodiny pouze po...

26. duben 2018

PhDr. Richard Biegel bude od dnešního dne (tj. 26. února) až do konce letního semestru...

26. únor 2018