Filozofická Fakulta

Kapitoly z českého a evropského krajinářství 19. století

Vyučující

prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.

Charakteristika

Dvousemestrální program představí krajinomalbu v širších souvislostech, mj. od budování krajinných zahrad konce 18. století po krajinné fotografie kolem roku 1900. Tradice teorie a praxe krajinomalby. Typy a obory krajinomalby (od monumentální nástěnné malby až po příležitostnou grafiku). Vztah tzv. národních škol k domácí krajině a mezinárodní standardy. Význam krajinomalby pro rozvoj moderního malířství.

Součástí přednášky budou 2 exkurze každý semestr, jedna jednodenní a jedna s návštěvou výstavy v Praze.

Student/ka v bakalářském stupni má při závěrečné zkoušce prokázat orientaci v probrané látce.
Student/ka v magisterském stupni má při závěrečné zkoušce prokázat hlubší znalosti k probrané látce.

Základní doporučená literatura

Tento seznam bude pro účastníky přednášky doplněn (a rozšířen o lokace uvedených titulů dostupných v pražských knihovnách). Další literatura je uvedena v anotaci letošního semináře RP zaměřeného na paralelní témata.

 • Blažíčková-Horová, Naděžda (ed.): Umění 19. století v Čechách (1790-1910) / Malířství, sochařství a užité umění / Průvodce expozicí Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Praha 2009 (příslušné části)
 • Blažíčková-Horová, Naděžda (ed.): Julius Mařák a jeho žáci, kat. výst. Národní galerie, Praha 1999
 • Blažíčková-Horová, Naděžda (ed.): Praha v akvarelu a kolorované grafice 19. století, kat. výst. Muzeum hl. m. Prahy, Praha 1997
 • Bouret, Jean: The Barbizon school and the 19th century French landscape painting, London 1973
 • Bicknell, Peter: Beauty, Horror and Immensity: Picturesque Landscape in Britain, 1750-1850, Cambridge 1981
 • Brettell, Richard R. – Heilbrun, Françoise – Schaefer, Scott et al.: A Day in the country: Impressionism and the French landscape. Kat. výst. Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles 1984
 • Clark, Kenneth: Landscape into art, Harmondsworth 1966
 • Cosgrove, Denis – Daniels, Stephen (ed.): The Iconography of Landscape: essays on the symbolic representation, design and use of past environments, Cambridge 1989
 • Dabrowski, Magdalena: French landscape: The modern vision, 1880-1920, kat. výst. Museum of Modern Art, New York 1999
 • House, John: Landscapes of France: Impressionism and its rivals. kat. výst. South Bank Centre, London 1995
 • Jeffares, Bo: Landscape painting, Oxford 1979
 • Krajina v českém umění 17.-20. století / Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze v paláci Kinských, Národní galerie v Praze, Praha 2005
 • Leubnerová, Šárka: Maximilian Haushofer a jeho žáci, kat. výst.  Městské muzeum a galerie, Hlinsko 2014
 • Leubnerová, Šárka: Krajinomalba v českém umění 19. století, kat. výst., Městské muzeum a galerie, Hlinsko 2009
 • Lethéve, Jacques: Daily life of French artists in the nineteenth century, New York 1972, 93-107
 • Lorenzová, Helena – Taťána Petrasová (eds.): Dějiny českého výtvarného umění III/1, Praha 2001 (příslušné části)
 • Mitchell, W. J. Thomas: Landscape and power, Chicago 1994 (2. vyd., Mitchell ed., 2002)
 • Novak, Barbara: Nature and Culture: American Landscape and Painting 1825-1875. 3. vyd., New York 2007
 • Petrasová, Taťána – Helena Lorenzová (eds.): Dějiny českého výtvarného umění III/2, Praha 2001 (příslušné části)
 • Rothbauer, Brunhilde: Deutsche Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1989
 • Staley, Allen: The Pre-Raphaelite landscape, Oxford 1973
 • Thomson, Richard et al.: Traumlandschaften. Symbolistische Malerei von Van Gogh bis Kandinsky. Stuttgart 2012 (kat. výst k "Dreams of nature: Symbolism from Van Gogh to Kandinsky", Van Gogh Museum Amsterdam a "Van Gogh to Kandinsky. Symbolist landscape in Europe 1880-1910", Scottish National Gallery Edinburgh - Ateneum Art Museum Helsinki)
 • Vlčková, Lucie: Krajina/obraz/fotografie, kat. výst. Galerie Rudolfinum v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Praha 2010
 • Warnke, Martin: Political Landscape: art history of nature, London 1994
 • Wedewer, Rolf: Landschaftsmalerei, Koeln a. R. 1978
 • Wilton, Andrew – Barringer, Tim: American Sublime: Landscape Painting in the United States 1820-1880, kat. výst. Tate Gallery, London 2002
 • Wintermute, Alan (ed.): Claude to Corot. The development of landscape painting in France, New York 1990

+ Monografie předních krajinářů
(např. Prahl, Roman: Antonín Chittussi, kat. výst. Národní galerie, Praha 1996)

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020