Filozofická Fakulta

Umění poč. 20. století II.

Vyučující

doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Charakteristika

Tato anotace charakterizuje obecnou náplň předmětu, jehož konkrétní téma se každoročně obměňuje;  podrobnosti viz rozvrh a SIS.

Přednáška bude věnována fenoménu expresionismu v moderním umění střední Evropy se zvláštním zřetelem k expresionistické malbě. Expresionismus bude představen v širokém dobovém kontextu. Budou řešeny otázky terminologického vymezení expresionismu a bude rozebrán jeho vztahu k francouzskému fauvismu a dalším moderním uměleckým tendencím (symbolismu, secesi, kubismu, futurismu, abstraktní malbě). Zvláštní pozornost bude směřována k vlivům filozofie a dobové umělecké teorie na formulování expresionistického programu. V souvislosti s expresionismem druhé generace (po první světové válce) nebudou opomenuty politické a ideologické souvislosti. Těžiště přednášky však bude tvořit důkladné představení tvorby uměleckých osobností, které měly zásadní význam pro definování expresionistického názoru, či pro jeho prosazování. Patřit mezi ně bude Edvard Munch (ač Nor, nesmírně významný pro středoevropský expresionismus), Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Vasilij Kandinskij, Franz Marc, August Macke, Alfred Kubin, Egon Schiele, Oskar Kokoschka, Richard Gerstl, Bohumil Kubišta, Emil Filla, Antonín Procházka, Jan Zrzavý, Josef Váchal, Václav Špála a mnozí další i méně známí expresionisté, mimo jiné také z tzv. českoněmeckého uměleckého okruhu. Pozornosti se ale dostane také umělcům z dalších zemí, spadajících do středoevropského regionu – z Maďarska, Polska a Švýcarska. Tvorba významných výtvarných umělců bude zasazována do širšího kontextu nejrůznějších dobových společenských fenoménů a přednáška tak bude často volit výrazně interdisciplinární přístup k umělecko-historické problematice.

Literatura

  • Roland März – Anita Kühnel (eds.), Expressionisten: Die Avantgarde in Deutschland 1905-1920 (kat. výst., Nationalgalerie, Berlin), Berlin 1986
  • Peter Selz, German Expressionist Painting, Berkeley – Los Angeles 1957
  • Donald E. Gordon, Expressionism, Art and Idea, Rhode Island 1987
  • Stephanie Barron, Expressionismus. Die zweite Generation 1915-1525 (kat. výst., Los Angeles County Museum of Art - Fort Worth Art Museum, Texas – Kunstmuseum Düsseldorf – Staatliche Galerie, Hale), München 1989
  • Alena Pomajzlová (ed.), Expresionismus a české umění 1905-1927 (kat. výst., Národní galerie v Praze), Praha 1994
  • Miroslav Lamač, Osma a Skupina výtvarných umělců 1907-1917, Praha 1988
  • Petr Wittlich, Česká secese, Praha 1982
  • Marie Rakušanová (ed.), Křičte ústa! Předpoklady expresionismu, Praha 2007
  • Marie Rakušanová, Jan Placák, Vzplanutí. Expresionistické tendence ve střední Evropě 1903-1936, Olomouc 2008

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020