Filozofická Fakulta

Mgr. Kateřina Adamcová, Ph.D.

tajemnice ústavu

E-mail:       katerina.adamcova(at)ff.cuni.cz

Aktuální přednášky

Vyučované předměty

Předhled dějin českého umění
Přehled dějin evropského umění

Umění baroka
Umění novověku
Dějiny a legislativa památkové péče
Barokní sochařství
Seminář umění baroka

Konzultační hodiny 2018/2019

pondělí 11.00 - 12.00 hodin

Profesní životopis

 

1997 – absolvování studia na Institutu základů humanitního vzdělání při UK v Praze

1999 – absolvování oboru dějiny umění na FF UK v Praze

2000-2007 – kombinované doktorské studium na ÚDU FF UK v Praze

2007 – obhájení disertační práce; titul Ph.D. v oboru Dějiny výtvarného umění

Praxe

1997-2000 – Státní památkový ústav středních Čech v Praze, Oddělení ochrany architektonických památek, odborný garant

2001-2004 – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, Oddělení restaurování sochařských, malířských děl a děl uměleckého řemesla, odborný garant

2004-2010 – mateřská dovolená

2010-2012 – Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze, Oddělení restaurování, odborný garant

2011 - pedagog ÚDU FF UK

2014 - tajemnice UDU FF UK

Účast na kolokviích a pracovních seminářích

22. -23. září 2011 – Pracovní seminář: Drobné památky a krajina vedoucí projektu: Doc. PhDr. Michaela Hrubá, PhD., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem; příspěvek: Proměny mariánský, trojičních a dalších světeckých sloupů v Čechách, připraveno k publikování ve sborníku z pracovního semináře

Spolupráce na grantových projektech a výzkumných úkolech

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Čechách a na Moravě, vedoucí výzkumného úkolu, PhDr. Vratislav Nejedlý, Csc., Národní památkový ústav, ústřední pracoviště v Praze (1996 - 2010)

Recentní publikační činnost (2010-2012)

  • ADAMCOVÁ, K.: Jan Adam Dietz a sochařská dílna v Jezeří u Jirkova, Průzkumy památek, II/2010, roč. XVII., Praha 2010, s. 7-36, ISSN 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K., GLÁSEROVÁ-LEBEDOVÁ, Z., KOVAŘÍK, V., NEJEDLÝ, V., ZAHRADNÍ P.: Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v Ústeckém kraji, Praha 2012, ISBN 978-80-87104-89-7
  • ADAMCOVÁ, K.: Dominik Braun – štafíř nebo sochař?, Průzkumy památek, II/2012, roč. XIX., Praha 2012, s. 56-59, ISSN 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K.: Spletité osudy sochy sv. Františka Na Františku v Lysé nad Labem, Zprávy památkové péče 6, roč. 72, Praha 2012, příloha, s. 514-517, ISSN 1210-5538
  • ADAMCOVÁ, K.: Transfery dvou sousoší na Karlově mostě. Nový pohled na sochařskou dílnu Jana Brokoffa v době okolo roku 1710, Průzkumy památek I/2013, roč. XX, Praha 2013, s. 93-116, ISSN: 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K.: Geneze a proměny mariánských, trojičních a dalších světeckých sloupů a pilířů v období baroka v Čechách, Průzkumy památek II/2014, roč. XXI, Praha 2014, s. 89-110, ISSN: 1212-1487
  • ADAMCOVÁ, K.:Barokní architektura a sochařství, in: Richard Biegel – Petr Macek – Jakub Bachtík (edd.): Barokní architektura v Čechách, Praha 2015, s. 613-635, ISBN 978-80-246-2736-6

Aktuality

Pí doc. Rakušanová konzultuje ve zkouškovém období pouze po předchozí emailové domluvě.

15. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

nezapomeňte, že podle platných pravidel si musíte téma...

14. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

ve zbývajících týdnech zkouškového období budu...

14. leden 2019

Pan dr. Macek oznamuje, že bude konzultovat i během zkouškového období (tedy od 14. ledna do 15...

09. leden 2019

Pí doc. Ottová připomíná, že:

1) dnešní (po 7. 1.) cvičení z restaurování se koná...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

doc. M. Zlatohlávek se omlouvá, ale z vážných osobních...

07. leden 2019

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

moje konzultační hodiny se budou ve dnech 7. a 14. 1....

03. leden 2019

Ve čtvrtek 10. ledna 2019 bude místo doc. Martina Zlatohlávka přednášet dr. Richard Biegel o...

10. prosinec 2018