Filozofická Fakulta

Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.

e-mail: tomas.sekyrka@praha.eu

Vyučované předměty

Úvod do dějin umění
Historik umění v archivu

Čtení historických pramenů

Písemné prameny v dějinách umění

                                                                                       

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019