Filozofická Fakulta

Mgr. Tomáš Sekyrka, Ph.D.

e-mail: tomas.sekyrka@praha.eu

Vyučované předměty

Úvod do dějin umění
Historik umění v archivu

Čtení historických pramenů

Písemné prameny v dějinách umění

                                                                                       

Aktuality

Dle informace od vedení fakulty bylo po dohodě s rektorátem UK rozhodnuto, že všem...

31. březen 2020

Všechny knihovny FF UK včetně Knihovny Jana Palacha jsou od 11. 3. do odvolání uzavřeny, proto...

24. březen 2020