Filozofická Fakulta

Mgr. Ondřej Váša

E-mail: ondrejvasa(at)volny.cz

Vyučované předměty

Základy filosofie umění

Životopisná data

 • 1999-2003 Fakulta humanitních studií UK
 • 2001-2008 Ústav filosofie a religionistiky FF UK
 • 2009 doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK
 • 2011 Warburg Institute, London (červenec- prosinec)
 • 2012 Warburg Institute, London (červen-prosinec)
 • 2013 Warburg-Haus, Hamburk (červen-září)
 • 2014 Akademie der bildenden Künste, Wien (březen-září)

Bibliografie

 • Eda Burget, Ondřej Váša: Ota Bubeníček 1871 – 1962. Nadace Karla Svolinského, Praha 2007
 • Apokalyptické krajiny Herculese Segherse. Mezi předjímáním smyslu a katastrofou. In: Člověk mezi rozprostraněností a krajinou. Studie k rozmanitosti chápání prostoru. Togga, Praha 2008
 • Panoramatická závrať v domě Neviditelného. In: Fascinace neviditelností. Togga, Praha 2009
 • Fantazma ve světle katastrofy. In: Vrabec, Martin (ed), Filosofické reflexe umění. Togga, Praha 2010
 • Bloudění Šumavou neboli několik poznámek k Šumavě umírající a romantické Josefa Váchala. In: Sborník IV. kongresu světové literární bohemistiku, Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2010
 • Die! Materiál a distance v kontextu myšlení Georgese Didi-Hubermana. In: Borecký, Felix, Fišerová, Michaela, Švantner, Martin, Váša, Ondřej: Rozum, nerozuma přesvědčivost obrazů. Togga, Praha 2011
 • Kde jsou mí přátelé? Několik poznámek k Barthesově Eiffelově věži. In: Slovo a smysl, 17/IX/2012
 • Most, který se stal přímořským molem. Jeden z možných doslovů k Pragerově vizi pražských Košíř (1975) (monografie Karel Prager: Město nad městem, v tisku)
 • Bludní Holanďané německé kunsthistorie (Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum MMXIII, Togga, Praha 2013)
 • Eva Bendová, Ondřej Váša: Proměny Williama Hogartha (Národní galerie, Praha 2014)
 • Neopatrní dědicové Benthamova panoptikálního plánu (sborník v rámci časopisu Výtvarná výchova, v tisku)
 • Eva Bendová, Václav Hájek, Ondřej Váša: Syrová země Václava Rabase (Národní galerie, Praha 2014)
 • Seizmografové. Geologická představivost v díle Jacoba Burckhardta a Abyho M. Warburga. (Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum MMXIV, Togga, Praha 2014)

Aktuality

Dále si vás dovoluji upozornit, že do dnešního dne se měl složit doplatek na exkukrzi - viz....

20. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017

č. účtu: 2601233319/2010 - FIO banka.

Doplatek činí: 9.500,- Kč

...

29. srpen 2017