Filozofická Fakulta

Cvičení z PP - LS 2012/2013: Periferie jako památka?

Cvičení z památkové péče

LS 2012/2013

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

úterý 15.50-17.30

 

Periferie jako památka?

 

 

 

 

Tématem památkového cvičení v letním semestru je fenomén pražské „periferie“ – tedy čtvrtí, které vznikaly v 19. a 20. století a nadlouho představovaly zvláštní „přechodovou zónu“ mezi městem a krajinou. Jejich chápání prošlo poměrně dramatickým vývojem: z počátečních radikálních odsudků vůči činžovní zástavbě na místě malebné krajiny se postupně vytvořila snaha popsat zvláštní charakter těchto čtvrtí a zachytit jejich svébytnou atmosféru. Zásadní zlom přichází s generací Skupiny 42, která prostřednictvím obrazů, fotografií, povídek a básní odhalila pod povrchem zdánlivé všednosti zcela nový poetický svět. I díky tomu se periferiím dostalo ve druhé polovině 20. století pozornosti a v mnoha případech i památkové ochrany.

Posledních 20 let přineslo většině těchto oblastí bouřlivý vývoj, který radikálně setřel mnohé z kvalit, které se zdály být podstatou samotného fenoménu „pražské periferie“. Je proto na místě položit si otázky: Co z typické periferie vlastně zůstalo? Jaký je dnes stav těchto čtvrtí a míst? Jaké jsou jejich hodnoty a jak je případně chránit? Jak je zprostředkovat ostatním? A lze toto vše nějak účinně podchytit v kategoriích památkové péče?

Tyto a další otázky budou  předmětem letošního letního památkového cvičení, které se bude věnovat čtvrtím jako je Libeň, Karlín, Smíchov či Žižkov. Cvičení se může zúčastnit i ten, kdo jej nenavštěvoval v zimním semestru. Podmínkou pro získání atestace je aktivní účast na hodinách a přednesení referátu, případně zpracování písemné práce na jedno z vybraných témat.

plakát v pdf

Datum platnosti: 
30. říjen 2012

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020