Filozofická Fakulta

Cvičení z PP - LS 2012/2013: Periferie jako památka?

Cvičení z památkové péče

LS 2012/2013

PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

doc. PhDr. Michaela Ottová, Ph.D.

úterý 15.50-17.30

 

Periferie jako památka?

 

 

 

 

Tématem památkového cvičení v letním semestru je fenomén pražské „periferie“ – tedy čtvrtí, které vznikaly v 19. a 20. století a nadlouho představovaly zvláštní „přechodovou zónu“ mezi městem a krajinou. Jejich chápání prošlo poměrně dramatickým vývojem: z počátečních radikálních odsudků vůči činžovní zástavbě na místě malebné krajiny se postupně vytvořila snaha popsat zvláštní charakter těchto čtvrtí a zachytit jejich svébytnou atmosféru. Zásadní zlom přichází s generací Skupiny 42, která prostřednictvím obrazů, fotografií, povídek a básní odhalila pod povrchem zdánlivé všednosti zcela nový poetický svět. I díky tomu se periferiím dostalo ve druhé polovině 20. století pozornosti a v mnoha případech i památkové ochrany.

Posledních 20 let přineslo většině těchto oblastí bouřlivý vývoj, který radikálně setřel mnohé z kvalit, které se zdály být podstatou samotného fenoménu „pražské periferie“. Je proto na místě položit si otázky: Co z typické periferie vlastně zůstalo? Jaký je dnes stav těchto čtvrtí a míst? Jaké jsou jejich hodnoty a jak je případně chránit? Jak je zprostředkovat ostatním? A lze toto vše nějak účinně podchytit v kategoriích památkové péče?

Tyto a další otázky budou  předmětem letošního letního památkového cvičení, které se bude věnovat čtvrtím jako je Libeň, Karlín, Smíchov či Žižkov. Cvičení se může zúčastnit i ten, kdo jej nenavštěvoval v zimním semestru. Podmínkou pro získání atestace je aktivní účast na hodinách a přednesení referátu, případně zpracování písemné práce na jedno z vybraných témat.

plakát v pdf

Datum platnosti: 
30. říjen 2012

Aktuality

Dále si vás dovoluji upozornit, že do dnešního dne se měl složit doplatek na exkukrzi - viz....

20. září 2017

Pí doc. Marie Rakušanová oznamuje, že v zimním semestru 2017 - 2018 budou její konzultace vždy...

18. září 2017

P. dr. Macek sděluje, že poslední možnost, kdy s ním lze konzultovat, bude v pátek 15. 9. 2017...

14. září 2017

P. dr. Macek oznamuje, že i přes probíhající rekonstrukci topení v sekretariátu a kabinetech...

05. září 2017

Pí dr. Kateřina Adamcová bude v září 2017 konzultovat v těchto termínech:

...
04. září 2017

č. účtu: 2601233319/2010 - FIO banka.

Doplatek činí: 9.500,- Kč

...

29. srpen 2017