Filozofická Fakulta

Exkurze do Veltrus a Krásného Dvora

s RICHARDEM BIEGLEM A ROMANEM PRAHLEM se koná v pátek dne 18. 10. 2013

Exkurze bude zasvěcena romantické krajinné zahradě, její architektuře, a také dvěma přilehlým barokním zámkům.

Černínský Krásný dvůr je spolu s Chotkovskými Veltrusy nejstarší, největší a relativně nejlépe dochovaná krajinná zahrada /anglický park v Čechách, z přelomu 18.a 19. století.  Oba tyto areály mají typickou scénografii pozdního osvícenství, se zednářskými motivy, jsou vybaveny mnohými stavbami a oslaveny četnými dobovými vedutami i mapami.

Uvidíme / navštívíme rovněž barokní zámky v obou areálech, s klasicistními interiéry a zajímavou expozicí.

Při této příležitosti bude možné splnit i povinnost Exkurze, předem přihlášenými referáty nebo dodatečně písemně.

Referáty k přihlášení – podepište se, prosím, na vývěsce v ÚDU FFUK

romantické parky

architektury v parcích pozdního 18. a raného 19. století

zahrada V.

zámek V.

zahrada K. D.

zámek K. D.

Cena: zatím 400,-Kč s tím, že bude částečně dotována z příspěvku FF UK

přihlášky se zaplacením v sekretariátu - do 8. 10. 2013

Datum platnosti: 
18. říjen 2013

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021