Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Související obrázek

e-mail: vit.vlnas@pedf.cuni.cz

Vyučované předměty

Dějiny a kultura raného novověku v Čechách a Evropě

Profesní životopis

Odborné zaměření

 •  novodobé dějiny, dějiny výtvarného umění

Studium

 • 1988 Filozofická fakulta UK, obory historie.
 • 1989 PhDr.
 • 1997 docent
 • 2007 PhD.
 • 2008 Prof.

Odborné působení

 •  1987 – dosud Národní galerie v Praze

Recentní publikační činnost (2006-2011)

2011

 • VLNAS, V.; BĚLINA, P.; KAŠE, J. MIKULEC, J.; VESELÁ, I. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IX. 1683–1740. Praha a Litomyšl: Paseka, 2011. 828 s. ISBN 978-80-7432-105-4
 • VLNAS, V. Centrální muzeum umění dnes a tady: dvě z mnoha otázek. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, 2011/1, s. 7-11. ISSN 0862-612-X
 • VLNAS, V. Maecenas – Collector – Client. Some Remarks on Terms and Meanings. In: HLAVAČKA, M.; POKORNÁ, M.; PAVLÍČEK T. W. et alii (ed. ). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20thCentury in the Central Europe (=Opera Instituti historici Pragae, Series A – Monographia,Volumen 31). Prague: Institute of History, 2010, p. 334–344. ISBN 978-80-7286-163-7
 • VLNAS, V. Mecenáš – sběratel – uživatel. Několik poznámek na okraj termínů a jejich významů. In: BAJGAROVÁ, J. (ed. ). Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč – Ištvan (Praha 5. –6. prosince 2008. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, o. s. , Etnologický ústav AVČR v. v. i. a Agora, 2010, s. 11–18. ISBN 978-80-87112-35-9 (Etnologický ústav AVČRv. v. i. ), 978-80-86820-06-4 (Agora)
 • VLNAS, V. Moravská národní galerie? Historická sebereflexe jako výstavní téma. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 10, s. 18–19. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Nenápadný půvab osobní korespondence (Nad listy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi). In BARTLOVÁ, M.; LÁTAL, H. (ed. ). Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25. –26. září 2008, Praha 2011, s. 240–252. ISBN 978-80-7422-073-9
 • VLNAS, V. Švejk prognostikem. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 7, s. 11. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Za Mojmírem Horynou. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, 2011/1, s. 25. ISSN 0862-612-X
 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š. Baroko v Čechách versus české baroko, aneb Karel Škréta a raně barokní malířství očima dějepisu umění. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 33–50. ISBN 978-80-7035-469-8
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L.; TIBITANZLOVÁ, R. Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Studie adokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 53–71. ISBN 978-80-7035-469-8
 • VLNAS, V.; KOTKOVÁ, O. „Lepší obraz v celé zemi není“. Benátské arcidílo Albrechta Dürera očima staletí. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 8, s. 40–43. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; RAK, J. Salon in spe. Trampoty českého salonu 19. století. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 6, s. 41–43. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, 416 s. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, Vít. (rec. ). SAVICKÝ, N. Renesance jako změna kódu. O komunikaci slovem a obrazem v italském rinascimentu. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 7, s. 45–46. ISSN 0418-5129

2010

 • VLNAS, V.; HAVLŮJOVÁ, H.; STOLÁROVÁ, L. Kdo byl Karel Škréta? Průvodce pro zvídavé děti a hravé dospělé. Praha: Národní galerie v Praze, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7035-466-7
 • VLNAS, V. Druhý život Karla Škréty a jeho obrazů. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed.). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 613–617. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V. El viaje literario de Alois Jirasek desde Bohemia hasta el fin del mundo y su esbozo histórico. In: Alois Jirásek, Desde Bohemia hasta el fin del mundo. Santiago de Compostella: Xunta de Galicia, 2010, s. 4–16, ISBN 978-84-453-4942-7
 • VLNAS, V. Portréty. Dvě ženy v předvečer revoluce: Poslední socha od Falconetovy múzy. Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 3, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Karel Škréta v českém písemnictví 19. století. In: STOLÁROVÁ, L. (ed. ).Karel Škréta. Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23. –24. března 2010, s. 133–138. ISBN 978-80-7035-463-6
 • VLNAS, Vít. Portréty. Na věčnou památku velkého občana. Sláva a pád obrazu Cornelise de Witt. Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129 VLNAS, V. Škrétovská knihovna. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 557–559. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V.; KORCOVÁ, V. Barokní doba. In : Dějepis 8 Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010, s. 10–27.ISBN 978-80-7238-561-4
 • VLNAS, V.; SEKYRKA, T. Karel Škréta, osobnost a dílo v zrcadle historických dokumentů. In: VÍT, V. STOLÁROVÁ, L. Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 577–580. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Karel Škréta – člověk a umělec v čase proměn. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 17–25. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, 668 s. ISBN 978-80-7035-458-
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, 668 s. ISBN 978-80-7035-458-2 (26 hesel)

2009

 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š.; VESELÁ, I.; VOKÁČOVÁ, P. Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček, Paseka a Národní galerie v Praze, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7432-002-6 (Paseka), ISBN 978-80-7035-428-5 (NG)
 • VLNAS, V.; PŘIBYL, P.; HLADÍK, T. Florencie. Město umělců, velmožů, tyranů a světců. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7106-970-6
 • VLNAS,V. Hrad, město, ghetto. O Praze za časů Rudolfa II. a Maharala. In: PUTÍK, A. (ed. ). Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609. Praha : Nakladatelství Academia a Židovské muzeum v Praze, 2009, s. 222–245. ISBN 978-80-200-1742-0, 978-80-86889-87-0
 • VLNAS, V. Josef II. – osobnost a legenda / Józef II – osobliwość i legenda. In: Josef II. a Podkrkonoší. Trutnov : Trutnov, 2009. s. 4–17. ISBN sine
 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š.; VESELÁ, I.; VOKÁČOVÁ, P. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Kontexty, časopis o kultuře a společnosti II (XXI), 2010, č. 3, s. 85–89. ISSN 1803-6988
 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š.; VESELÁ, I.; VOKÁČOVÁ, P. Karl VI. & Elisabeth Christine. Die böhmische Krönung 1723. Frühneuzeit-info, Jg. 21/2010, Heft 1 + 2, S. 226–231. ISSN 0940-4007
 • VLNAS, V. Karel Kramář v čele Moderní galerie. In: BÍLEK, J.; VELEK, L. (ed. ). Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo. Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 564–585.ISBN 978-80-7286-157-6
 • VLNAS, V. STOLÁROVÁ, L. Karel Škréta 2010 aneb příběh uměleckého úspěchu. Art & Antiques, prosinec 2010, s. 10-17. ISSN 1213-8398
 • VLNAS, Vít. Lež zámeckých obrazáren, Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 10, s. 11. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. L’image des français „ennemis hériditaires“ dans la Bohême baroque. In: VLNAS, V.; DUCREUX, M. -E.; GALMICHE, X.; PETRAS, M. (ed. ). Baroque en Bohême (=UL 3: Travaux et recherches). Villeneuve d´Ascq : Université Charles-de-Gaulle, 2009. s. 159–171. ISBN 978-2-84467-113-4
 • VLNAS, V. Oko, nebo chemie? Padělatelské začátky Hana van Meegerena. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 4, s. 30–32. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; KOTKOVÁ, O. „Píti plnými doušky Evropu a její krásy. “ Staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze. In: KROUPA, J.; ŠERIFISOVÁ LOUDOVÁ, M.; KONEČNÝ, L. . (ed. ). : Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita 2009. s. 777–795. ISBN 978-80-210-4972-7
 • VLNAS, V. Portréty. Moribus antiquis: Rubensův domnělý Seneca. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 6, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Poussin sobě nepodobný. O hledání slavných modelů a proslulých autorů. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 10, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, Vít. Portréty. Princ z ohřívací pánve: Portrét starého pretendenta jako velmi mladého muže. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Program neuskutečněné galerie českých panovníků pro pražskou katedrálu. In: ŠEVČÍK, A. K. (ed. ). Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie v Praze, 2009, s. 86-91. ISBN 978-80-7035-416-2
 • VLNAS, V. Stáří jako přidaná hodnota? Kmetský věk vlasteneckých umělců českých. In: HOJDA, Z.; OTTLOVÁ, M.; PRAH, R. (ed. ). Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?: sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 28. února - 1. března 2008. Praha: Academia, 2009. s. 240-250. ISBN 978-80-200-1691-1
 • VLNAS, Vít. (rec. ) BARTLOVÁ, M. Naše, národní umění. Studie z dějepisu umění. Studia Mediaevalia Bohemica 2/2010, č. 1, s. 133–137. ISSN 1804-0977
 • VLNAS, V. (rec. ) HRBEK, J. České barokní korunovace, Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 9, s. 45. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; DUCREUX, M. E.; GALMICHE, X.; PETRAS, M. (ed. ). Baroque en Bohême (=UL 3: Travaux et recherches), Villeneuve d´Ascq: Université Charles-de-Gaulle, 2009, 453 s. ISBN 978-2-84467-113-4

2008

 • VLNAS, V.; ČORNEJOVÁ, I.; KAŠE, J.; MIKULEC, J. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VIII. 1618–1683. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7185-947-5
 • VLNAS, V. Baroko v českých zemích. Bílá hora, hora kletá. Gotika v českých zemích. Osvícenství v českých zemích. Pražský hrad. Protireformace v českých zemích. Průmyslová revoluce v českých zemích. Reformace v českých zemích. Renesance v českých zemích. Románské umění v českých zemích. Rudolfínská doba v historické paměti. Vyšehrad – skála národního mýtu. In: Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2008, s. 20-21, 28-29, 114-115, 302-303, 336-337, 342-343, 344-345, 360-361, 364-365, 372-373, 376-377, 492-493. ISBN 978-80-86880-65-5
 • VLNAS, V. Ecce sacerdos magnus! Myslbekův Schwarzenberg podle Schönborna. In: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, s. 495-506. ISBN 978-80-85033-10-6
 • VLNAS, V. Josef I. In: RYANTOVÁ, M.; VOREL, P. (ed. ) Čeští králové. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008. s. 421–431. ISBN 978-80-7185-940-6
 • VLNAS, V. O Slezsku v české historické (ne)paměti – O Śląsku w czeskiej (nie)pamięci historycznej – About Silesia in the Bohemian Historical Memory and Oblivion. In: DÁŇOVÁ, H.; KLÍPA, J.; STOLÁROVÁ, L.; (ed. ). Slezsko – země Koruny české, Historie a kultura 1300 – 1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2008, s. 9-17. ISBN 978-80-7035-396-7
 • VLNAS, V. Portréty. Génius a Fortuna: Poutník a prorok Gustave Courbet. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 4, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Přítel Jana Kupeckého: Dvě podobizny Michaela Kreisingera z Eckersfeldu. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 7, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Příběhy ušlechtilého chlípníka: Obrazy na téma Napoleon a ženy. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 11, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Tři vlasy železného kancléře: Otto von Bismarck očima Franze Lenbacha a Wilhelma Scholze. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 2, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. „Vůdce národního národa“: Karel Kramář očima Vratislava Nechleby a V. H. Brunnera. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze v proměnách doby. In: VOLRÁBOVÁ, A. (ed. ); BRIXOVÁ, Michaela; KUBÍKOVÁ, Blanka; ROLLOVÁ A. 101/I Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 7-11. ISBN 978-80-7035-385-1
 • VLNAS, V. Sternberské rezidence v Praze. Cour d´honneur, hrady, zámky, paláce 4, 2008, s. 20-23. ISSN 1212-0987
 • VLNAS, V. Umělecké sbírky hrabat Sternbergů. Cour d´honneur, hrady, zámky, paláce 4, 2008, s. 24-27. ISSN 1212-0987
 • VLNAS, V.; HLADÍK, T. Baroko v Čechách. Nová stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 20, 2008, č. 1, s. 3–7. ISSN 0862-612
 • VLNAS, V.; RAK, J. Eros ve službách politiky. In: VÍT, V.; STOLÁROVÁ, L. Vlnas, ed. Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15. -19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, s. 55-67. ISBN 978-80-86197-94-4
 • VLNAS, V.; RAK, J. Libosad českého biedermeieru. In VONDRÁČEK, R. (ed. ). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o. , 2008, s. 35-53. ISBN 978-80-7101-073-9 (978-80-86990-45-3)
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Expozice barokního umění v bývalém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. In STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou, 2008, s. 18–19. ISBN 978-80-7035-414-8
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Obrazy lásky, touhy a vášně. Art & Antiques, duben 2008, s. 10-19. ISSN 1213-8398
 • VLNAS, V. (rec. ). PREISS, P. Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 7, s. 45. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. (rec. ). SLAVÍČEK, L. „Sobě, umění přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2007. Umění LVI, 2008, s. 550–552. ISSN 0049-5123
 • VLNAS, V.; BORGGREFE, H.; KONEČNÝ, L.; LÜPKES, V. (herausgegeben von) Hans Rottenhammer: begehrt – vergessen – neu entdeckt. München: Hirmer Verlag. 2008, 212 S. ISBN 978-3-7774-4315-57
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15. - 19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, 294 s. ISBN 978-80-86197-94-4
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou, 2008, 101 s. ISBN 978-80-7035-414-8 (3 hesla)
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15. - 19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, 294 s. ISBN 978-80-86197-94-4 (37 hesel)
 • VLNAS, V.; VONDRÁČEK, R. (ed. ). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o. , 2008, 529 s. ISBN 978-80-7101-073-9 (978-80-86990-45-3) (10 hesel)
 • VLNAS, V.; VONDRÁČEK, R. (ed. ). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o. , 2008, 117 s. ISBN 978-80-7101-075-3 (4 hesla)

2007

 • VLNAS, V. 1683: Turci ve Vídni. In: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin. Praha: Dokořán, 2007. s. 37-51.
 • VLNAS, V. Der „böhmische Barock“ und sein Bild in der historischen Tradition / „České baroko a jeho obraz v historické tradici. In Bayern – Böhmen / Bavorsko – Čechy, 1500 Jahre Nachbarschaft / 1500 let sousedství, Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2007. Herausgegeben von Riepertinger, Rainhard, Brockhoff, Evamaria, Eiber, Ludwig, Lippold, Stephan und Wolf, Peter. Augsburg: Haus der Bayerischen Geschichte, 2007, s. 45-55.
 • VLNAS, V. Divoký jihovýchod. Art & Antiques. 2007, s. 6.
 • VLNAS, V. Duchovní knížata z rodu Thunů a jejich stopy na poli barokního umění. In: MIKULEC, J.; POLÍVKA, M. (ed. ). Per saecula ad tempora nostra: sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka (=Práce Historického ústavu AV ČR – Opera Instituti Historici Pragae, řada C – Miscellanea, sv. 18/1) Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 430-433. ISBN 978-80-7286-116-3
 • VLNAS, V. „His Body is also Battleground“: Páně Cibichův doušek jako zobrazení osudového okamžiku. In: Pivo lepších časů: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 20. -21. dubna 2006 ve Velkém Březně. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2007, s. 45-57. ISBN 978-80-7044-930-1
 • VLNAS, V. „Médea to česká s dítek vraždou“: Mýtus Bílé hory. Dějiny a současnost. 2007. roč. 29, č. 11, s. 14-16.
 • VLNAS, V. Návraty českého vyhnance: Hollar a Hollareum v českém kulturním povědomí. In VOLRÁBOVÁ, A. (ed. ). Václav Hollar 1607-1677 a Evropa mezi životem a zmarem. Praha: Národní galerie v Praze, 2007. s. 31-41.
 • VLNAS, V. Neznámé „turecké noviny“ z Prahy. In V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. Praha: Scriptorium, 2007, s. 119-126.
 • VLNAS, V. Od Šestky k trojkám. In: PRAHL, R.; WINTER, T. (ed. ). Proměny dějin umění: Akta druhého sjezdu historiků umění. Praha: Scriptorium, 2007. s. 201-208. ISBN 978-80-86197-89-0
 • VLNAS, V. Radost a pýcha Florencie: Michelangelův kult a jubilejní oslavy v roce 1875.
 • Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 8, s. 14-17.
 • VLNAS, V. The Phantom Rottenhammer – Hans Rottenhammer in the Tradition of Collecting Art in Prague. In BORGGREFE, H.; LÜPKES, V.; KONEČNÝ, L. und BISCHOFF, MICHAEL. (ed. ). Hans Rottenhammer (1564-1625): Ergebnisse des in Kooperation mit dem Institut für Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften durchgeführten internationalen Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (17. -18. Februar 2007) (=Studien zur Kultur der Renaissance, Bd. 4). Marburg: Jonas Verlag, 2007, s. 178-183.
 • VLNAS, V. 1683: Turci ve Vídni. In: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin. Praha: Dokořán, 2007. s. 37-51.
 • VLNAS, V. Ztracený ve vlnách Hudsonu: Smutný příběh námořního kadeta Otto Karsche z Brna. Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 3, s. 34-35.
 • VLNAS, V.; HLADÍK, T.; VONDRÁČKOVÁ, M. Sub umbra alarum: Vzájemné vztahy barokního umění Čech a Slezska ve světle kulturních investic české aristokracie a katolické církve. In KAPUSTA, M.; KLÍPA, J.; KOZIEL, A. a kol. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 197-234.
 • VLNAS,V.; KOTKOVÁ, O. Rubens and Flanders (též v japonštině). In Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague. Tokyo: White International Relations, 2007, s. 9-19.
 • VLNAS, V.; ROYT, J. Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku. In KAPUSTA, M.; KLÍPA, J.; KOZIEL, A. a kol. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 313-326.
 • VLNAS, V. (rec. ). PROKOP, J. Petr Brandl: Životní a umělecký epilog (1725 – 1735). Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 6, s. 45.
 • VLNAS, Vít. (rec. ) ŠERÝCH, J. Michael Rentz fecit: Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka, Karolinum, Praha 2007. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 12, s. 44. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. (rec. ). WHEATCROFT, A. Nevěřící: Střety křesťanstva s islámem v letech 638-2002, BB art, Praha 2006. Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 2, s. 45.
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů: průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. 88 s. ISBN 80-7035-347-3
 • VLNAS, V.; KAPUSTKA, M.; KLÍPA, J.; KOZIEŁ, A.; OSZCZANOWSKI, P. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007.
 • VLNAS, V.; FUČÍKOVÁ, E.; ČEPIČKA, L. (ed. ). Valdštejn: Albrecht z Valdštejna, Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007, 624 s. ISBN 978-80-200-1565-5 (7 hesel)
 • VLNAS,V. Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (též v japonštině). Tokyo: White International Relations, 2007, (25 hesel)

2006

 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů: průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2006.
 • VLNAS, V, „Pan opat se bojí, abychom příliš nezbohatli“: Růžencová slavnost, strahovští premonstráti a československý stát (s edicí Zpráva Vincence Kramáře o stavu obrazu Albrechta Dürera Růžencová slavnost v roce 1935). In KOTKOVÁ, O. (ed.) Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506-2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 234-253.
 • VLNAS, V. Pražská jubilejní slavnost sv. Jana Nepomuckého v roce 1829. In Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. – 22. dubna 2005 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav slovansko- germánských studií UJEP, 2006, s. 13-25.
 • VLNAS, V. Romantický kult Albrechta Dürera a krátká sláva Růžencové slavnosti v 19. století. In: KOTKOVÁ, O. (ed. ). Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506-2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 166-179.
 • VLNAS, V. Hračky nejkřesťanštějších králů: Modely pevností v Musée des plans-reliefs.
 • Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 6, s. 12.
 • VLNAS, V. Rekviem za rod modrého břevna ve zlatém poli: Výstava o šlechtickém rodu Nothaftů v Chebu. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 10, s. 9.
 • VLNAS, V. Obrazy v obraze: Druhý život neexistující galerie. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 10, s. 32-35.
 • VLNAS, V.; RAK, J. Hold průmyslu Jeho Veličenstvu: Výstava Jablonec císařský 1866 – 1906. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 8, s. 9.
 • VLNAS, V.; NIEDZIELENKO, A. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Muzeum Miedzi w Legnicy, 2006.
 • VLNAS, V. Nové interpretace českého baroka. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 7, s. 8.
 • VLNAS, V. , KOTKOVÁ, O. (ed. ). Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506-2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, (10 hesel).
 • VLNAS, V.; NIEDZIELENKO, A. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Muzeum Miedzi w Legnicy, 2006, (11 hesel).

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021