Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.

Související obrázek

e-mail: vit.vlnas@pedf.cuni.cz

Vyučované předměty

Dějiny a kultura raného novověku v Čechách a Evropě

Profesní životopis

Odborné zaměření

 •  novodobé dějiny, dějiny výtvarného umění

Studium

 • 1988 Filozofická fakulta UK, obory historie.
 • 1989 PhDr.
 • 1997 docent
 • 2007 PhD.
 • 2008 Prof.

Odborné působení

 •  1987 – dosud Národní galerie v Praze

Recentní publikační činnost (2006-2011)

2011

 • VLNAS, V.; BĚLINA, P.; KAŠE, J. MIKULEC, J.; VESELÁ, I. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek IX. 1683–1740. Praha a Litomyšl: Paseka, 2011. 828 s. ISBN 978-80-7432-105-4
 • VLNAS, V. Centrální muzeum umění dnes a tady: dvě z mnoha otázek. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, 2011/1, s. 7-11. ISSN 0862-612-X
 • VLNAS, V. Maecenas – Collector – Client. Some Remarks on Terms and Meanings. In: HLAVAČKA, M.; POKORNÁ, M.; PAVLÍČEK T. W. et alii (ed. ). Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in 19th and 20thCentury in the Central Europe (=Opera Instituti historici Pragae, Series A – Monographia,Volumen 31). Prague: Institute of History, 2010, p. 334–344. ISBN 978-80-7286-163-7
 • VLNAS, V. Mecenáš – sběratel – uživatel. Několik poznámek na okraj termínů a jejich významů. In: BAJGAROVÁ, J. (ed. ). Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008. Fenomén mecenášství v hudební kultuře, Kabeláč – Ištvan (Praha 5. –6. prosince 2008. Praha: Česká společnost pro hudební vědu, o. s. , Etnologický ústav AVČR v. v. i. a Agora, 2010, s. 11–18. ISBN 978-80-87112-35-9 (Etnologický ústav AVČRv. v. i. ), 978-80-86820-06-4 (Agora)
 • VLNAS, V. Moravská národní galerie? Historická sebereflexe jako výstavní téma. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 10, s. 18–19. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Nenápadný půvab osobní korespondence (Nad listy Maxe Dvořáka Vincenci Kramářovi). In BARTLOVÁ, M.; LÁTAL, H. (ed. ). Tvarujete si sami? Sborník 3. sjezdu historiků umění 25. –26. září 2008, Praha 2011, s. 240–252. ISBN 978-80-7422-073-9
 • VLNAS, V. Švejk prognostikem. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 7, s. 11. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Za Mojmírem Horynou. Bulletin Uměleckohistorické společnosti 23, 2011/1, s. 25. ISSN 0862-612-X
 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š. Baroko v Čechách versus české baroko, aneb Karel Škréta a raně barokní malířství očima dějepisu umění. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 33–50. ISBN 978-80-7035-469-8
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L.; TIBITANZLOVÁ, R. Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Studie adokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, s. 53–71. ISBN 978-80-7035-469-8
 • VLNAS, V.; KOTKOVÁ, O. „Lepší obraz v celé zemi není“. Benátské arcidílo Albrechta Dürera očima staletí. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 8, s. 40–43. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; RAK, J. Salon in spe. Trampoty českého salonu 19. století. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 6, s. 41–43. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty. Praha: Národní galerie v Praze, 2011, 416 s. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, Vít. (rec. ). SAVICKÝ, N. Renesance jako změna kódu. O komunikaci slovem a obrazem v italském rinascimentu. Dějiny a současnost XXXIII, 2011, č. 7, s. 45–46. ISSN 0418-5129

2010

 • VLNAS, V.; HAVLŮJOVÁ, H.; STOLÁROVÁ, L. Kdo byl Karel Škréta? Průvodce pro zvídavé děti a hravé dospělé. Praha: Národní galerie v Praze, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7035-466-7
 • VLNAS, V. Druhý život Karla Škréty a jeho obrazů. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed.). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 613–617. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V. El viaje literario de Alois Jirasek desde Bohemia hasta el fin del mundo y su esbozo histórico. In: Alois Jirásek, Desde Bohemia hasta el fin del mundo. Santiago de Compostella: Xunta de Galicia, 2010, s. 4–16, ISBN 978-84-453-4942-7
 • VLNAS, V. Portréty. Dvě ženy v předvečer revoluce: Poslední socha od Falconetovy múzy. Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 3, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Karel Škréta v českém písemnictví 19. století. In: STOLÁROVÁ, L. (ed. ).Karel Škréta. Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě. Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky České ve dnech 23. –24. března 2010, s. 133–138. ISBN 978-80-7035-463-6
 • VLNAS, Vít. Portréty. Na věčnou památku velkého občana. Sláva a pád obrazu Cornelise de Witt. Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129 VLNAS, V. Škrétovská knihovna. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 557–559. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V.; KORCOVÁ, V. Barokní doba. In : Dějepis 8 Modernizace společnosti, učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2010, s. 10–27.ISBN 978-80-7238-561-4
 • VLNAS, V.; SEKYRKA, T. Karel Škréta, osobnost a dílo v zrcadle historických dokumentů. In: VÍT, V. STOLÁROVÁ, L. Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 577–580. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Karel Škréta – člověk a umělec v čase proměn. In: VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, s. 17–25. ISBN 978-80-7035-458-2
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, 668 s. ISBN 978-80-7035-458-
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Praha: Národní galerie v Praze, 2010, 668 s. ISBN 978-80-7035-458-2 (26 hesel)

2009

 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š.; VESELÁ, I.; VOKÁČOVÁ, P. Karel VI. a Alžběta Kristýna, česká korunovace 1723. Praha – Litomyšl: Ladislav Horáček, Paseka a Národní galerie v Praze, 2009. 528 s. ISBN 978-80-7432-002-6 (Paseka), ISBN 978-80-7035-428-5 (NG)
 • VLNAS, V.; PŘIBYL, P.; HLADÍK, T. Florencie. Město umělců, velmožů, tyranů a světců. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7106-970-6
 • VLNAS,V. Hrad, město, ghetto. O Praze za časů Rudolfa II. a Maharala. In: PUTÍK, A. (ed. ). Cesta života. Rabi Jehuda Leva ben Becalel, kol. 1525–1609. Praha : Nakladatelství Academia a Židovské muzeum v Praze, 2009, s. 222–245. ISBN 978-80-200-1742-0, 978-80-86889-87-0
 • VLNAS, V. Josef II. – osobnost a legenda / Józef II – osobliwość i legenda. In: Josef II. a Podkrkonoší. Trutnov : Trutnov, 2009. s. 4–17. ISBN sine
 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š.; VESELÁ, I.; VOKÁČOVÁ, P. Karel VI. a Alžběta Kristýna. Kontexty, časopis o kultuře a společnosti II (XXI), 2010, č. 3, s. 85–89. ISSN 1803-6988
 • VLNAS, V.; VÁCHA, Š.; VESELÁ, I.; VOKÁČOVÁ, P. Karl VI. & Elisabeth Christine. Die böhmische Krönung 1723. Frühneuzeit-info, Jg. 21/2010, Heft 1 + 2, S. 226–231. ISSN 0940-4007
 • VLNAS, V. Karel Kramář v čele Moderní galerie. In: BÍLEK, J.; VELEK, L. (ed. ). Karel Kramář (1860–1937). Život a dílo. Praha: Nakladatelství Historický ústav, 2009, s. 564–585.ISBN 978-80-7286-157-6
 • VLNAS, V. STOLÁROVÁ, L. Karel Škréta 2010 aneb příběh uměleckého úspěchu. Art & Antiques, prosinec 2010, s. 10-17. ISSN 1213-8398
 • VLNAS, Vít. Lež zámeckých obrazáren, Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 10, s. 11. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. L’image des français „ennemis hériditaires“ dans la Bohême baroque. In: VLNAS, V.; DUCREUX, M. -E.; GALMICHE, X.; PETRAS, M. (ed. ). Baroque en Bohême (=UL 3: Travaux et recherches). Villeneuve d´Ascq : Université Charles-de-Gaulle, 2009. s. 159–171. ISBN 978-2-84467-113-4
 • VLNAS, V. Oko, nebo chemie? Padělatelské začátky Hana van Meegerena. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 4, s. 30–32. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; KOTKOVÁ, O. „Píti plnými doušky Evropu a její krásy. “ Staré evropské umění ze sbírek Joe Hlouchy v Národní galerii v Praze. In: KROUPA, J.; ŠERIFISOVÁ LOUDOVÁ, M.; KONEČNÝ, L. . (ed. ). : Orbis artium. K jubileu Lubomíra Slavíčka. Brno: Masarykova univerzita 2009. s. 777–795. ISBN 978-80-210-4972-7
 • VLNAS, V. Portréty. Moribus antiquis: Rubensův domnělý Seneca. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 6, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Poussin sobě nepodobný. O hledání slavných modelů a proslulých autorů. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 10, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, Vít. Portréty. Princ z ohřívací pánve: Portrét starého pretendenta jako velmi mladého muže. Dějiny a současnost XXXI, 2009, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Program neuskutečněné galerie českých panovníků pro pražskou katedrálu. In: ŠEVČÍK, A. K. (ed. ). Haně Seifertové k 75. narozeninám. Praha: Národní galerie v Praze, 2009, s. 86-91. ISBN 978-80-7035-416-2
 • VLNAS, V. Stáří jako přidaná hodnota? Kmetský věk vlasteneckých umělců českých. In: HOJDA, Z.; OTTLOVÁ, M.; PRAH, R. (ed. ). Vetché stáří, nebo zralý věk moudrosti?: sborník příspěvků z 28. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 28. února - 1. března 2008. Praha: Academia, 2009. s. 240-250. ISBN 978-80-200-1691-1
 • VLNAS, Vít. (rec. ) BARTLOVÁ, M. Naše, národní umění. Studie z dějepisu umění. Studia Mediaevalia Bohemica 2/2010, č. 1, s. 133–137. ISSN 1804-0977
 • VLNAS, V. (rec. ) HRBEK, J. České barokní korunovace, Dějiny a současnost XXXII, 2010, č. 9, s. 45. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V.; DUCREUX, M. E.; GALMICHE, X.; PETRAS, M. (ed. ). Baroque en Bohême (=UL 3: Travaux et recherches), Villeneuve d´Ascq: Université Charles-de-Gaulle, 2009, 453 s. ISBN 978-2-84467-113-4

2008

 • VLNAS, V.; ČORNEJOVÁ, I.; KAŠE, J.; MIKULEC, J. Velké dějiny zemí Koruny české, svazek VIII. 1618–1683. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7185-947-5
 • VLNAS, V. Baroko v českých zemích. Bílá hora, hora kletá. Gotika v českých zemích. Osvícenství v českých zemích. Pražský hrad. Protireformace v českých zemích. Průmyslová revoluce v českých zemích. Reformace v českých zemích. Renesance v českých zemích. Románské umění v českých zemích. Rudolfínská doba v historické paměti. Vyšehrad – skála národního mýtu. In: Encyklopedie českých dějin. Osobnosti, fakta a události, které utvářely naši historii. Praha: Reader’s Digest Výběr, 2008, s. 20-21, 28-29, 114-115, 302-303, 336-337, 342-343, 344-345, 360-361, 364-365, 372-373, 376-377, 492-493. ISBN 978-80-86880-65-5
 • VLNAS, V. Ecce sacerdos magnus! Myslbekův Schwarzenberg podle Schönborna. In: Schwarzenbergové v české a středoevropské kulturní historii. České Budějovice: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 2008, s. 495-506. ISBN 978-80-85033-10-6
 • VLNAS, V. Josef I. In: RYANTOVÁ, M.; VOREL, P. (ed. ) Čeští králové. Praha a Litomyšl: Paseka, 2008. s. 421–431. ISBN 978-80-7185-940-6
 • VLNAS, V. O Slezsku v české historické (ne)paměti – O Śląsku w czeskiej (nie)pamięci historycznej – About Silesia in the Bohemian Historical Memory and Oblivion. In: DÁŇOVÁ, H.; KLÍPA, J.; STOLÁROVÁ, L.; (ed. ). Slezsko – země Koruny české, Historie a kultura 1300 – 1740. Praha: Národní galerie v Praze, 2008, s. 9-17. ISBN 978-80-7035-396-7
 • VLNAS, V. Portréty. Génius a Fortuna: Poutník a prorok Gustave Courbet. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 4, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Přítel Jana Kupeckého: Dvě podobizny Michaela Kreisingera z Eckersfeldu. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 7, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Příběhy ušlechtilého chlípníka: Obrazy na téma Napoleon a ženy. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 11, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. Tři vlasy železného kancléře: Otto von Bismarck očima Franze Lenbacha a Wilhelma Scholze. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 2, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Portréty. „Vůdce národního národa“: Karel Kramář očima Vratislava Nechleby a V. H. Brunnera. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 1, s. 12. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. Sbírka grafiky a kresby Národní galerie v Praze v proměnách doby. In: VOLRÁBOVÁ, A. (ed. ); BRIXOVÁ, Michaela; KUBÍKOVÁ, Blanka; ROLLOVÁ A. 101/I Mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze. Praha: Národní galerie v Praze, 2008. s. 7-11. ISBN 978-80-7035-385-1
 • VLNAS, V. Sternberské rezidence v Praze. Cour d´honneur, hrady, zámky, paláce 4, 2008, s. 20-23. ISSN 1212-0987
 • VLNAS, V. Umělecké sbírky hrabat Sternbergů. Cour d´honneur, hrady, zámky, paláce 4, 2008, s. 24-27. ISSN 1212-0987
 • VLNAS, V.; HLADÍK, T. Baroko v Čechách. Nová stálá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech, Bulletin Uměleckohistorické společnosti v českých zemích 20, 2008, č. 1, s. 3–7. ISSN 0862-612
 • VLNAS, V.; RAK, J. Eros ve službách politiky. In: VÍT, V.; STOLÁROVÁ, L. Vlnas, ed. Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15. -19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, s. 55-67. ISBN 978-80-86197-94-4
 • VLNAS, V.; RAK, J. Libosad českého biedermeieru. In VONDRÁČEK, R. (ed. ). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o. , 2008, s. 35-53. ISBN 978-80-7101-073-9 (978-80-86990-45-3)
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Expozice barokního umění v bývalém klášteře ve Žďáru nad Sázavou. In STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou, 2008, s. 18–19. ISBN 978-80-7035-414-8
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Obrazy lásky, touhy a vášně. Art & Antiques, duben 2008, s. 10-19. ISSN 1213-8398
 • VLNAS, V. (rec. ). PREISS, P. Pod Minerviným štítem. Kapitoly o rakouském umění ve století osvícenství a jeho vztahu ke Království českému. Dějiny a současnost XXX, 2008, č. 7, s. 45. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. (rec. ). SLAVÍČEK, L. „Sobě, umění přátelům“. Kapitoly z dějin sběratelství v Čechách a na Moravě 1650–1939, Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, Brno 2007. Umění LVI, 2008, s. 550–552. ISSN 0049-5123
 • VLNAS, V.; BORGGREFE, H.; KONEČNÝ, L.; LÜPKES, V. (herausgegeben von) Hans Rottenhammer: begehrt – vergessen – neu entdeckt. München: Hirmer Verlag. 2008, 212 S. ISBN 978-3-7774-4315-57
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15. - 19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, 294 s. ISBN 978-80-86197-94-4
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s akciovou společností ŽĎAS ve Žďáru nad Sázavou, 2008, 101 s. ISBN 978-80-7035-414-8 (3 hesla)
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. (ed. ). Láska – touha – vášeň: Milostné náměty v umění 15. - 19. století. Praha: Archiv hl. m. Prahy a Scriptorium, 2008, 294 s. ISBN 978-80-86197-94-4 (37 hesel)
 • VLNAS, V.; VONDRÁČEK, R. (ed. ). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o. , 2008, 529 s. ISBN 978-80-7101-073-9 (978-80-86990-45-3) (10 hesel)
 • VLNAS, V.; VONDRÁČEK, R. (ed. ). Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 – 1848. Praha: Uměleckoprůmyslové museum v Praze a Gallery, s. r. o. , 2008, 117 s. ISBN 978-80-7101-075-3 (4 hesla)

2007

 • VLNAS, V. 1683: Turci ve Vídni. In: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin. Praha: Dokořán, 2007. s. 37-51.
 • VLNAS, V. Der „böhmische Barock“ und sein Bild in der historischen Tradition / „České baroko a jeho obraz v historické tradici. In Bayern – Böhmen / Bavorsko – Čechy, 1500 Jahre Nachbarschaft / 1500 let sousedství, Katalog zur Bayerischen Landesausstellung 2007. Herausgegeben von Riepertinger, Rainhard, Brockhoff, Evamaria, Eiber, Ludwig, Lippold, Stephan und Wolf, Peter. Augsburg: Haus der Bayerischen Geschichte, 2007, s. 45-55.
 • VLNAS, V. Divoký jihovýchod. Art & Antiques. 2007, s. 6.
 • VLNAS, V. Duchovní knížata z rodu Thunů a jejich stopy na poli barokního umění. In: MIKULEC, J.; POLÍVKA, M. (ed. ). Per saecula ad tempora nostra: sborník prací k šedesátým narozeninám prof. Jaroslava Pánka (=Práce Historického ústavu AV ČR – Opera Instituti Historici Pragae, řada C – Miscellanea, sv. 18/1) Praha: Historický ústav Akademie věd České republiky, 2007, s. 430-433. ISBN 978-80-7286-116-3
 • VLNAS, V. „His Body is also Battleground“: Páně Cibichův doušek jako zobrazení osudového okamžiku. In: Pivo lepších časů: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 20. -21. dubna 2006 ve Velkém Březně. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav slovansko-germánských studií, 2007, s. 45-57. ISBN 978-80-7044-930-1
 • VLNAS, V. „Médea to česká s dítek vraždou“: Mýtus Bílé hory. Dějiny a současnost. 2007. roč. 29, č. 11, s. 14-16.
 • VLNAS, V. Návraty českého vyhnance: Hollar a Hollareum v českém kulturním povědomí. In VOLRÁBOVÁ, A. (ed. ). Václav Hollar 1607-1677 a Evropa mezi životem a zmarem. Praha: Národní galerie v Praze, 2007. s. 31-41.
 • VLNAS, V. Neznámé „turecké noviny“ z Prahy. In V komnatách paláců – v ulicích měst: Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám. Praha: Scriptorium, 2007, s. 119-126.
 • VLNAS, V. Od Šestky k trojkám. In: PRAHL, R.; WINTER, T. (ed. ). Proměny dějin umění: Akta druhého sjezdu historiků umění. Praha: Scriptorium, 2007. s. 201-208. ISBN 978-80-86197-89-0
 • VLNAS, V. Radost a pýcha Florencie: Michelangelův kult a jubilejní oslavy v roce 1875.
 • Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 8, s. 14-17.
 • VLNAS, V. The Phantom Rottenhammer – Hans Rottenhammer in the Tradition of Collecting Art in Prague. In BORGGREFE, H.; LÜPKES, V.; KONEČNÝ, L. und BISCHOFF, MICHAEL. (ed. ). Hans Rottenhammer (1564-1625): Ergebnisse des in Kooperation mit dem Institut für Kunstgeschichte der Tschechischen Akademie der Wissenschaften durchgeführten internationalen Symposions am Weserrenaissance-Museum Schloß Brake (17. -18. Februar 2007) (=Studien zur Kultur der Renaissance, Bd. 4). Marburg: Jonas Verlag, 2007, s. 178-183.
 • VLNAS, V. 1683: Turci ve Vídni. In: Co kdyby to dopadlo jinak? Křižovatky českých dějin. Praha: Dokořán, 2007. s. 37-51.
 • VLNAS, V. Ztracený ve vlnách Hudsonu: Smutný příběh námořního kadeta Otto Karsche z Brna. Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 3, s. 34-35.
 • VLNAS, V.; HLADÍK, T.; VONDRÁČKOVÁ, M. Sub umbra alarum: Vzájemné vztahy barokního umění Čech a Slezska ve světle kulturních investic české aristokracie a katolické církve. In KAPUSTA, M.; KLÍPA, J.; KOZIEL, A. a kol. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 197-234.
 • VLNAS,V.; KOTKOVÁ, O. Rubens and Flanders (též v japonštině). In Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague. Tokyo: White International Relations, 2007, s. 9-19.
 • VLNAS, V.; ROYT, J. Barokní slezské nebe v Čechách a české nebe ve Slezsku. In KAPUSTA, M.; KLÍPA, J.; KOZIEL, A. a kol. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007, s. 313-326.
 • VLNAS, V. (rec. ). PROKOP, J. Petr Brandl: Životní a umělecký epilog (1725 – 1735). Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 6, s. 45.
 • VLNAS, Vít. (rec. ) ŠERÝCH, J. Michael Rentz fecit: Michael Jindřich Rentz, dvorní rytec hraběte Šporka, Karolinum, Praha 2007. Dějiny a současnost XXIX, 2007, č. 12, s. 44. ISSN 0418-5129
 • VLNAS, V. (rec. ). WHEATCROFT, A. Nevěřící: Střety křesťanstva s islámem v letech 638-2002, BB art, Praha 2006. Dějiny a současnost. 2007, roč. 29, č. 2, s. 45.
 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů: průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2006. 88 s. ISBN 80-7035-347-3
 • VLNAS, V.; KAPUSTKA, M.; KLÍPA, J.; KOZIEŁ, A.; OSZCZANOWSKI, P. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Historie – kultura – umění. Praha: Národní galerie v Praze, 2007.
 • VLNAS, V.; FUČÍKOVÁ, E.; ČEPIČKA, L. (ed. ). Valdštejn: Albrecht z Valdštejna, Inter arma silent musae? Praha: Academia, 2007, 624 s. ISBN 978-80-200-1565-5 (7 hesel)
 • VLNAS,V. Flemish Paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (též v japonštině). Tokyo: White International Relations, 2007, (25 hesel)

2006

 • VLNAS, V.; STOLÁROVÁ, L. Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů: průvodce výstavou. Praha: Národní galerie v Praze, 2006.
 • VLNAS, V, „Pan opat se bojí, abychom příliš nezbohatli“: Růžencová slavnost, strahovští premonstráti a československý stát (s edicí Zpráva Vincence Kramáře o stavu obrazu Albrechta Dürera Růžencová slavnost v roce 1935). In KOTKOVÁ, O. (ed.) Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506-2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 234-253.
 • VLNAS, V. Pražská jubilejní slavnost sv. Jana Nepomuckého v roce 1829. In Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století: Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 21. – 22. dubna 2005 v Ústí nad Labem. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Ústav slovansko- germánských studií UJEP, 2006, s. 13-25.
 • VLNAS, V. Romantický kult Albrechta Dürera a krátká sláva Růžencové slavnosti v 19. století. In: KOTKOVÁ, O. (ed. ). Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506-2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, s. 166-179.
 • VLNAS, V. Hračky nejkřesťanštějších králů: Modely pevností v Musée des plans-reliefs.
 • Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 6, s. 12.
 • VLNAS, V. Rekviem za rod modrého břevna ve zlatém poli: Výstava o šlechtickém rodu Nothaftů v Chebu. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 10, s. 9.
 • VLNAS, V. Obrazy v obraze: Druhý život neexistující galerie. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 10, s. 32-35.
 • VLNAS, V.; RAK, J. Hold průmyslu Jeho Veličenstvu: Výstava Jablonec císařský 1866 – 1906. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 8, s. 9.
 • VLNAS, V.; NIEDZIELENKO, A. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Muzeum Miedzi w Legnicy, 2006.
 • VLNAS, V. Nové interpretace českého baroka. Dějiny a současnost. 2006, roč. 28, č. 7, s. 8.
 • VLNAS, V. , KOTKOVÁ, O. (ed. ). Albrecht Dürer, Růžencová slavnost 1506-2006. Praha: Národní galerie v Praze, 2006, (10 hesel).
 • VLNAS, V.; NIEDZIELENKO, A. (ed. ). Slezsko – perla v České koruně: Tři období rozkvětu vzájemných uměleckých vztahů. Praha: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Muzeum Miedzi w Legnicy, 2006, (11 hesel).

Aktuality

Pí dr. Anna Pravdová s omluvami ruší svou přednášku z cyklu Autor versus kurátor v úterý 26....

21. březen 2019

Vážené dámy, vážení pánové, omlouvám se, ale zřejmě jsem přispěla dříve uveřejněnou aktualitou o...

20. březen 2019

Doc. Marie Rakušanová se omlouvá, ale musí tento týden (čtvrtek 21. března) zrušit bez náhrady...

18. březen 2019

Pan dr. Macek připomíná, že úterní proseminář bude mít teď podvakráte p. prof. Royt (19. a 26. 3...

15. březen 2019

Přehled dějin evropského umění bude ve čtvrtek 14. března pokračovat přednáškou...

12. březen 2019

Pan doktor Macek oznamuje všem svou předpokládanou nepřítomnost a nedostupnost v průběhu dvou...

12. březen 2019