Filozofická Fakulta

Profil absolventa

Absolvent programu Dějiny umění obecně získá jak přehled o vývoji evropského a světového umění, tak podrobné znalosti dějin českého umění, znalosti dějin teoretického myšlení o umění a vývoji oboru dějin umění atp. Vedle odborných znalostí získá i jazykovou výbavu, nezbytnou jak pro studium odborné literatury, tak pro případné působení v zahraničí.

Hloubka poznání oboru dějin umění i souvisejících dovedností, stejně jako typické uplatnění absolventa, se pochopitelně liší podle typu absolvovaného studijního programu, od všeobecněji pojatého bakalářského, přes specializovanější navazující magisterský, až po doktorský studijní program, který už znamená přípravu pro zcela samostatnou odbornou vědeckovýzkumnou činnost.

Bakalářský studijní program

Magisterský studijní program

Doktorský studijní program

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021