Filozofická Fakulta

Průběh přímacího řízení

Zatímco příjimací řízení bakalářského studia dějin umění je dvojkolové (první kolo písemné, druhé ústní), příjmací řízení navazujícího magisterského i doktorského studia je pouze jednokolové (ústní).

Konkrétní podmínky a průběh přijímacího řízení je popsán na následujících stránkách:

Bakalářský studijní program

Magisterský studijní program

Doktorský studijní program

 

Obecné informace k přijímacímu řízení najdete na stránkách příjímacího řízení FF UK

Vizitka magisterského studijního programu viz

https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/dejiny-umeni_nmgr/

Informace o lednovém Dni otevřených dveří najdete na stránkách FF UK

Na další otázky vám může odpovědět nový projekt NA KARLOVKU

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021