Filozofická Fakulta

Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního oboru

Přijímací řízení je ústní, jednokolové.

Předmětem přijímací zkoušky jsou dějiny českého umění, dějiny evropského umění a metodologie v rozsahu státní bakalářské zkoušky na ÚDU FF UK (viz okruhy zde).

Aktuality

Pan prof. Konečný vzkazuje, že dodatečné zkoušky z Historiografie a metodologie II je třeba si...

29. červen 2020

Pan dr. Macek, který je momentálně ve stavu nemocných a nějakou dobu v tomto stavu setrvá,...

29. červen 2020

Úžasná dvousvazková monografie prof. Pavla Preisse s bohatovou obrazovou dokumentací, obsáhlým...

19. červen 2020

Termín odevzdání bakalářských a diplomových prací je pro všechny, co hodlají vykonat státnice na...

11. červen 2020

Na základě množících se dotazů na další regulérní kola přijímacích zkoušek v září informujeme,...

08. červen 2020