Filozofická Fakulta

Průběh přijímacího řízení do navazujícího magisterského studijního oboru

Přijímací řízení je ústní, jednokolové.

Předmětem přijímací zkoušky jsou dějiny českého umění, dějiny evropského umění a metodologie v rozsahu státní bakalářské zkoušky na ÚDU FF UK (viz okruhy zde).

Aktuality

...

15. prosinec 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. prosinec 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. prosinec 2019