Filozofická Fakulta

prof. PhDr. Jan Bažant, CSc.

 
                                  

e-mail: bazant@ics.cas.cz

Vyučované předměty

Antické umění

Profesní životopis, vzdělání


1968-1972: dějiny umění – klasická archeologie, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha
1973: PhDr., dějiny umění - klasická archeologie, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha
1983: CSc., vědy o umění, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha
1995: docent klasické archeologie, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha
2005: profesor klasické archeologie, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha

Praxe

1973- 1990: vědecký pracovník Kabinetu pro studia řecká, římská a latinská Československé akademie věd
1990-1998: ředitel Ústavu pro klasická studia Akademie věd České republiky
1998-2016: vedoucí oddělení Antických tradic, Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
2016-dnešek: vědecký pracovník oddělení Antických tradic, Kabinet pro klasická studia, Filosofický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i.
2016-dnešek: profesor, Katedra klasických jazykov, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave

Externí pedagogická činnost

1997-2016: Collegium Hieronymi Pragensis (výuka v angličtině)
1983-dnešek: Ústav pro klasickou archeologii, Filozofická fakulta University Karlovy
2000-dnešek: Ústav divadelní vědy, Filozofická fakulta University Karlovy, Praha
2011-dnešek: Architectural Institute in Prague (výuka v angličtině)


Recentní publikační činnost (2006-2017)

Pražský Belvedér a severská renesance, Praha, Academia 2006

„Czech Myths in the National Museum in Prague,“ in: E. Marosi – G. Klaniczay (eds.), The Nineteenth-Century Process of “Musealization” in Hungary and Europe, Budapest 2006, 61–76.

„Apollo, Marsyas and Ferdinand I,“ in: Graecolatina Pragensia 22, 2007 (2009), 127–136.

„Věštkyně Libuše a Přemysl Oráč v pražském Národním muzeu,“ in: Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Donum Magistrae. Ad honorem Dana Martínková, Praha 2007, 336–355.

„Villa Star in Prague,“ in: ARS 41, 2008, 55–72.

„Byl Vladislav II. mecenášem umění?,“ in: Z. Silagiová – H. Šedinová – P. Kitzler (eds.), Pulchritudo et sapientia. Ad honorem Pavel Spunar, Praha 2008, 251–273.

„Prague et le Centre Louis Gernet,“ in: Eirene 45, 2009, 116–118.

„A Pharmacy and Classical Tradition in Prague in 1934,“ in: Studia Hercynia 13, 2009, 54–58.

„Andromeda’s Liberation in Monastery. Kosmas Damian Asam’s Fresco Painting at Břevnov (1726) Revisited,“ in: Eirene 46, 2010, 234–249.

The Czech Reader: History, Culture, Politics, Durham, Duke University Press 2010 (společně s: N. Bažantová a F. Starn).

Vrtbovská zahrada v Praze. Klenot barokního umění, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Vrtba Garden in Prague. A Jewel of Baroque Art, Praha,  Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Waldstein Palace in Prague. The First Baroque Residence in Central Europe, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Valdštejnský palác v Praze. První barokní rezidence ve střední Evropě, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

Sv. Mikuláš na Malé Straně. Největší barokní chrám v Praze, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

St Nicholas in Lesser Town. The Greatest Baroque Church in Prague, Praha, Festina Lente Press CZ 2011 (ilustrace Nina Bažantová).

„Ohlasy slavných antických soch ve Sloupu u České Lípy,“ in: Bezděz: Vlastivědný sborník Českolipska 20, 2011, 87–110.

„The Message of Statues of circa 1737 in the Courtyard of Hořovice Château,“ in: Eirene 48, 2012, 175–196.

„Nation and Art. From Miroslav Tyrš to Max Dvořák, and back,“ in: ARS 44, 2011, 15-25.

„SACRI ROMANI IMPERII PRINCEPS: Wallenstein’s Palace in Prague Revisited,“ in: P. Šípová – M. Spívalová – J. Jiřík (eds.), Ad honorem Eva Stehlíková, Praha 2011, 32–38.

„„Páni dobrého počasí“ v jezuitském kostele sv. Mikuláše v Praze,“ in: J. Förster – P. Kitzler – V. Petrbok – H. Svatošová (eds.), Musarum Socius, jinak též Malý Slavnospis, Praha 2011, 389–409.

„Antické vzory soch v kolonádě kroměřížské Květnice/ Ancient pattern of the statues in the colonnade of "Květnice" in Kroměříž,“ in: Sborník Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Kroměříži za rok 2011. Kroměříž, NPÚ ÚOP v Kroměříži, 2011, 77-102.

„Láokóon, Tyrš a český dějepis umění/ Laocoon, Tyrš and Czech Art History,“ in: Z. Hojda, et alii eds., Naše Itálie. Stará i mladá Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století. Praha, Academia 2012, 30-42.

Vila Hvězda v Praze (1555-1563). Mistrovské dílo severské renesance/ The villa Star in Prague (1555-1563). The Masterpiece of Northern Renaissance Praha, Festina Lente Press CZ 2013 (ilustrace Nina Bažantová).

„Průčelí Sv. Mikuláše na Malé Straně jako divadelní scéna?/ The Frontage of the St. Nicolas Church in Prague's Malá Strana as a Theatre Scene?“ in: Divadelní revue 23, 2012, 103-108.

„Plečnik, President and Hippodrome,“ in: Zbornik za umetnostno zgodovino 48, 2012, 153-164.

„Plečnik, Prague, and Palatin,“ in: ARS 46, 2013, 51-74.

„“Hvězda“ in Prague as a classical villa,“ in: Eirene 49, 2013, 155-175.

Lannova vila v Praze, Praha, AV ČR 2013.

Pražský Belvedér (1537-1562). První renesanční vila ve střední Evropě/ Prague Belveder (1537-1562). The First Renaissance Villa in Central Europe, Praha, Festina Lente Press CZ 2014 (ilustrace Nina Bažantová).

Villa Lanna in Prague, Praha, AV ČR 2014.

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021