Filozofická Fakulta

Národní galerie v Praze společně s Ústavem pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy si Vás dovolují pozvat na kolokvium k výstavě Vivat Musica!, které se bude konat 4. - 5. listopadu 2014 ve Veletržním paláci.

Na tomto mezioborovém setkání o hudbě, zvuku a výtvarném umění vystoupí řada odborníků z oblasti hudební i výtvarné teorie a praxe z nejméně dvanácti Univerzit a Akademií v České i Slovenské republice. Během dvou přednáškových dnů Vám představí širokou škálu multidisciplinárních a konceptuálních aspektů hudební i výtvarné tvorby 20. století na příkladech grafických partitur a jiných podob výtvarných záznamů zvuku, projevů synestezie, i různých forem materializace hudby v podobě zvukových objektů, skulptur či architektury.
 

V rámci kolokvia se mimo jiné uskuteční několik ojedinělých vizuálně-akustických performancí: Interpretace vizuální partitury Martina Janíčka "Gong", participativní performance Marka Hlaváče "Voicing" a společná zvuková situace "Ajznbon III. (Bubny)" Michala Kindernaye a Miloše Vojtěchovského. Zazní také řada autorských příspěvků tvůrců z hudební i z výtvarné oblasti a proběhne velmi komplexně pojatá prohlídka výstavy Vivat musica s jejími kurátory a autory některých vystavených děl.

Program kolokvia naleznete v příloze.

S přátelským pozdravem
organizátoři kolokvia Vivat musica!

Datum platnosti: 
5. listopad 2014

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021