Filozofická Fakulta

Pokračování cyklu přednášek v letním semestru

   

 

Dějiny umění v pluralitě témat a přístupů
Umění a kultura v době Rudolfa II.
(cyklus přednášek v ÚDU AV ČR)


vedoucí a konzultace: prof. Lubomír Konečný

 letní semestr 2014/2015, čtvrtek 13.00–14.00

místo konání: Ústav dějin umění AV ČR, Husova 4, Praha 1

1. patro, přednášková místnost (č. 117)

 

19.2. Úvod do studia umění a kultury Rudolfa II.: Prof. PhDr. Lubomír Konečný

26.2. Architektura v okruhu dvora Rudolfa II.: PhDr. Ivan Prokop Muchka

5.3. Antické umění ve sbírkách Rudolfa II.: Mgr. Markéta Ježková

12.3. Knižní malířství 2. poloviny 16. století: Mgr. Martina Šárovcová, PhD.

26.3. Zahrady Rudolfa II.: Mgr. Sylva Dobalová, PhD.

2.4. Malířství v okruhu dvora Rudolfa II. (I.): PhDr. Eliška Fučíková

9.4. Malířství v okruhu dvora Rudolfa II. (II.): PhDr. Eliška Fučíková

16.4. Náboženský obraz na dvoře Rudolfa II.: PhDr. Štěpán Vácha, PhD.

23.4. A. Sadeler, Oswald Croll a paracelsiánská alchymie: Mgr. Ivo Purš, PhD.

14.5. Kunstkomora Rudolfa II.: PhDr. Beket Bukovinská

Změna programu vyhrazena.

Datum platnosti: 
14. květen 2015

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021