Filozofická Fakulta

Pozvánka na vernisáž výstavyNOVÁ VĚČNOST
NEBE VYSOKO NAD NÁMI JE NAŠE!

která se uskuteční 19. 2. 2015 od 19:00 ve squatu Cibulka.

Mapa je na pozvánce v příloze.
Výstava proběhne od 19. 2. 2015 do 30. 4. 2015 v prostorách galerie Artwall (opěrná zeď Letenských sadů na Nábřeží Kapitána Jaroše a Edvarda Beneše).

Proč v Praze tolik domů zbytečně chátrá, když přitom tisíce lidí nemají kde bydlet nebo se tísní v ubytovnách? Za jakých okolností by měl mít stát možnost nemovitost vyvlastnit? Co v praxi znamená formulace "vlastnictví zavazuje", uvedená v Listině základních práv a svobod?
I na tyto otázky hledá odpověď výstava Nebe vysoko nad námi je naše!, symbolicky ilustrující vývoj squattingu v Praze od devadesátých let po dnešek.

Za tým galerie Artwall

Zuzana Štefková

Datum platnosti: 
30. duben 2015

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021