Filozofická Fakulta

Nová publikace: Barokní architektura v Čechách

V pátek 15. května 2015 byla na veletrhu Svět knihy představena publikace Richarda Biegela, Petra Macka a Jakuba Bachtíka s názvem "Barokní architektura v Čechách". Bezmála osmisetstránková, objemná a výpravná kniha, doplněná mnoha poutavými fotografiemi a reprodukcemi historických plánů, sama o sobě vypovídá o obrovském množství odvedené práce. Dlužno je ještě připomenout, že zmínění tři autoři se jejího zpracování ujali v neradosné situaci kdy nás její původní autor, pan Profesor Mojmír Horyna, nenadále opustil. Rozhodně proto platí, že kniha vznika i jako určitý tichý hold tomuto nezapomenutelnému muži, péčí jeho žáků a přátel.

 

Datum platnosti: 
31. prosinec 2015

Aktuality

Přednáška z cyklu Románského umění v českých zemích a v Evropě se 3. a...

24. únor 2021

Z personálních důvodů bude knihovna do odvolání obsluhována pouze v pondělí, tj. objednávky...

23. únor 2021

se i v letním semestru střídá ve čtrnáctidenním rytmu s přednáškou prof. Šváchy. První setkání...

16. únor 2021

1) dr. Jana Mergla, cyklus Umělecké řemeslo, pondělí 22. 2. od 9.10,

2) Mgr. Jana...

14. únor 2021

Pí doc. Rakušanová a pí prof. Klimešová sdělují všem, kterým se nepodařilo vměstnat se do...

04. únor 2021