Filozofická Fakulta

Events

Legitimace na volný vstup pro první ročník!

Studenti prvních ročníků a dále ti, kteří legitimaci ještě nemají nebo jim už propadla, se mohou neshlukově, průběžně a jednotlivě, s rouškami a rozestupy zastavit na sekretariátu a nechat si průkazku k případnému volnému vstupu do muzeí a galerií vystavit - je tedy pravda, že ji bohužel v současné době moc nevyužijete, ale zase budete připraveni na případné změny. Je nutné, aby si každý zájemce s sebou přinesl fotografii (svou vlastní) a 10 Kč.

20.01.2021 - 18:50

Bohumil Kubišta nově!

                   

...

08.01.2021 - 15:27

Baderovo stipendium 2021/2022!

Ústav dějin umění Akademie věd ČR vyhlašuje soutěž na Baderovo stipendium na rok 2021/2022. Získejte stipendium ve výši 11.000 USD na dlouhodobý studijní pobyt a vědeckou stáž v zahraničí.

Nadace podporuje projekty zaměřené na samostatný základní výzkum v oblasti dějin a teorie evropského výtvarného umění a architektury od středověku po 20. století (včetně).

Projekty připravené v souladu s podmínkami soutěže je možné podávat do 31. 1. 2021.

Plakátek zde!

18.11.2020 - 12:52

Expecation and Possibilities

Prague is certainly a great city to study the art history because of the great number of its architectural and artistic monuments ranging from the Middle Ages up to the 21th century as well as for its large fine arts displays. Prague also offers a lot of international cultural events, important exhibitions of contemporary art and number of other cultural venues. While Prague is certainly the most important place in the Czech Republic from art history point of view, there are also many other places of interest that are easily accessible from the capital.

News

Z důvodu rekonstrukce hlavního vstupu a přilehlých chodeb v přízemí a prvním patře v Celetné č....

14. January 2021

Milí čtenáři, v tomto náročném zkouškovém období Vám můžeme s radostí oznámit, že bude od 13.1....

12. January 2021

Dle posledních zpráv z děkanátu FF UK je zatím stále možné veškeré nadcházející zkoušky provádět...

04. January 2021