Filozofická Fakulta

Events

VÁNOCE!!!


Sekretariát a knihovna ÚDU jsou uzavřeny od 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020 včetně.

Krásné a tajuplné vánoce a nashledanou v Novém roce 2020!

13.12.2019 - 12:51

E-sborník z konference "Překračování hranic I" je zde!

Ústav pro dějiny umění s potěšením sděluje, že po třech letech usilovné a soustavné práce byla ukočena příprava sborníku z první v řadě doktorandských konferencí s názvem "Překračování hranic" (2016) a výsledek je k dispozici na níže uvedených adresách fakultního vydavatelství a digitálního repozitáře FFUK. Děkujeme velice všem, kteří se přípravy elektronického sborníku jakkoliv účastnili, především pak editorskému týmu v čele s Jakubem Hauserem! Stojí za nimi nejen dobře odvedená práce, ale především svěží a skutečně mezioborové dílo!

Zvolený typ konference otevírá prostor pro diskusi o aktuálních materiálových i metodologických otázkách napříč obory. V patnácti příspěvcích rozdělených do čtyř sekcí vymezují hranice prostor pro interakci v rámci mezikulturní v...

09.12.2019 - 14:17

Expecation and Possibilities

Prague is certainly a great city to study the art history because of the great number of its architectural and artistic monuments ranging from the Middle Ages up to the 21th century as well as for its large fine arts displays. Prague also offers a lot of international cultural events, important exhibitions of contemporary art and number of other cultural venues. While Prague is certainly the most important place in the Czech Republic from art history point of view, there are also many other places of interest that are easily accessible from the capital.

News

...

15. December 2019

P dr. Biegel sděluje, že v pondělí 16. 12. nebude Úvod do památkové péče a dále nebudou v úterý...

13. December 2019

Pí doc. Marie Rakušanová tento týden (od 9. do 13. 12.) pro nemoc nepřednáší, nemá seminář, ani...

09. December 2019