Filozofická Fakulta

Events

Jedinečná šance, jak si detailně prohlédnout výstavu Dějiny umění ve smyčkách doby!

Vážené dámy, vážení pánové, milí studenti bakalářského i magisterského studia,

naskýtá se vám vzácná příležitost přispěti vlastními silami ke zdárnému průběhu výše uvedené výstavy, a to kustodními službami po dobu jejího trvání. Očekávalo by se od vás jen lehké dozírání nad mravným chováním návštěvníků, obhlížení exponátů k odrazení případných nekalých živlů s nekalými myšlenkami a odrážení fotografů s blesky a stativy, též i příliš náruživých fotografů mobilních. Vaše případná pomoc bude jistě celým Ústavem velmi oceněna a bude si jí považováno!

Neváhejte - podobná možnost bude opět až za sto let!

kustodní služby

16.01.2020 - 16:51

Událost století! Už je to tady!

Vážené dámy, vážení pánové, nazrál ten správný čas a dlouho toužebně očekávaná a s pečlivostí a svědomitostí připravovaná výstava ke století Ústavu pro dějiny umění na FF UK už je tu!!!

Zveme srdečně!!!

Plakátek v celé kráse zde.

09.01.2020 - 09:39

Expecation and Possibilities

Prague is certainly a great city to study the art history because of the great number of its architectural and artistic monuments ranging from the Middle Ages up to the 21th century as well as for its large fine arts displays. Prague also offers a lot of international cultural events, important exhibitions of contemporary art and number of other cultural venues. While Prague is certainly the most important place in the Czech Republic from art history point of view, there are also many other places of interest that are easily accessible from the capital.

News

Pan dr. Macek oznamuje těm nešťastníkům, kteří ještě neodevzdali seminární práci, že poslední...

21. January 2020

Pí prof. Klimešová a pí dr. Adamcová oznamují, že během zkouškového období (tj. od 13. ledna do...

20. January 2020

Milí čtenáři,

od 13. 1. knihovna obnoví svůj provoz, a to v upravených otevíracích...

07. January 2020

Milí čtenáři,

jistě už se k vám dostala smutná zpráva o náhlém osiření naší knihovny. Z...

03. January 2020